Custom image

25
lis

Mimo niesprzyjającej, jesiennej pogody, w otoczeniu naszej szkoły trwają intensywne prace modernizacyjne i budowlane. Trwa przebudowa drogi dojazdowej do szkolnego budynku wraz z nowym chodnikiem i ogrodzeniem. Całość tych prac finansuje Gmina Gorlice, a wykonawcą są miejscowe firmy z Klęczan.
Jeszcze w tym roku, na terenie szkolnym, powstanie wiata dla rowerów przeznaczona dla uczniów, którzy na co dzień dojeżdżają do szkoły tym środkiem lokomocji.
W ostatnich dniach duże zainteresowanie wzbudziło wyburzenie opustoszałych budynków byłej spółdzielni produkcyjnej „Lukrecja”, które bezpośrednio sąsiadują z halą sportową naszej szkoły.
Tego zadania podjęła się firma Familia Biecz, która wykonuje przebudowę budynku wiejskiego w Klęczanach wraz z zagospodarowaniem terenu w jego otoczeniu.

W miejscu wyburzonych magazynów – po usunięciu gruzu i odpowiednim przygotowaniu terenu - planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego dla uczniów naszej szkoły i całej społeczności Klęczan.
Dyrektor szkoły, pan Rafał Liana, już przygotował wstępną wizualizację przyszłego boiska (dostępną w Galerii).
Mamy nadzieję, że w najbliżej przyszłości uda się pozyskać niezbędne fundusze na realizację tej potrzebnej i wyczekiwanej od wielu lat inwestycji!

B. C-Mańka

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka