Custom image

Prezydium Rady Rodziców na kadencję 2022/2023:

Przewodniczący – Agnieszka Kudłaty
z-ca przew. – Marcin Cieśla
skarbnik – Jadwiga Luksa
sekretarz – Wioletta Grzesiak
członkowie – Paweł Foryś, Karolina Kruczek, Magdalena Górowska

 

Komisja Rewizyjna na kadencję 2022/2023:

Przewodniczący - Małgorzata Hałgas
Członkowie - Ewelina Liana, Karolina Firlej

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka