Custom image

Prezydium Rady Rodziców na kadencję 2020/2021:

Przewodniczący – Agnieszka Kudłaty
z-ca przew. – Agnieszka Przybyłowicz
skarbnik – Jadwiga Luksa
sekretarz – Wioletta Grzesiak
członkowie – Joanna Śliwa, Patrycja Podsadowska, Marcin Cieśla.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Barbara Wielopolska
Członkowie- Anna Opalińska, Karolina Firlej

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka