Custom image

Prezydium Rady Rodziców na kadencję 2021/2022:

Przewodnicząca: Agnieszka Kudłaty
Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Przybyłowicz
Sekretarz: Wioletta Grzesiak
Skarbnik: Jadwiga Luksa
Członkowie: Marcin Cieśla, Joanna Krzeszowska, Marzena Kaleta

Komisja Rewizyjna: Beata Basista, Ewelina Liana, Agnieszka Gąsior

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka