Custom image

INFORMACJE O SZKOLE

W budynku szkoły w Klęczanach funkcjonuje obecnie: Szkoła Podstawowa w Klęczanach wraz z klasami gimnazjalnymi oraz Oddziały Przedszkolne.

Baza szkoły:

Szkoła dysponuje 9 salami dydaktycznymi, pracownią komputerową i biblioteką z pracownią multimedialną ICIM. Większość klas wyposażona jest w sprzęt multimedialny (tablica interaktywna oraz projektory multimedialne wraz z komputerami z dostępem do Internetu). W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus Synergia. Pracuje stołówka szkolna oraz świetlica. Działa szkolny sklepik. Zajęcia sportowe odbywają się w pełnowymiarowej sali sportowej.
W czasie przerw uczniowie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego w holu szkoły, jest także udostępniana sala gimnastyczna. Na boisku szkolnym jest do dyspozycji tablica do gry w koszykówkę, skocznia i stół do ping - ponga.

Oferta edukacyjna:

Praca w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Każda klasa dysponuje oddzielną salą dydaktyczną. Podstawowy nauczany język obcy to angielski (od kl. I szk. podst.), drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki (klasy I-III gimnazjum).
Zapewniamy uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Działają koła przedmiotowe: matematyczne,  informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz koła zainteresowań: kółko ornitologiczne, plastyczne, wokalne, teatralne, taneczne, redakcyjne (gazeta szkolna IMPULSIK).
Pracuje Samorząd Uczniowski, Uczniowski Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" (sekcje siatkówki chłopców i dziewcząt), szkolny CARITAS, oraz Szkolny Klub Europejski. Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne i zajęcia dla uczniów z dysleksją. Organizuje się wyjazdy na "Zieloną szkołę", rajdy krajoznawcze i obozy wędrowne.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka