Custom image

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach wraz z Oddziałem Przedszkolnym jest małą, kameralną szkołą, do do której uczęszczają dzieci zamieszkałe zarówno w obwodzie szkoły, który obejmuje: Klęczany, Strzeszyn-Potoki i Wilczak, Kobylankę-Skała, Zagórzany - na płd. od drogi przez "Ćwierci", jak i dzieci spoza obwodu (Libusza, Strzeszyn, Gorlice). 
Każdego roku uczęszcza do niej około 150 uczniów.

Dzięki temu, że klasy na ogół nie są liczne, dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele doskonale znają wszystkich wychowanków, ich problemy i potrzeby, dlatego mogą w każdej chwili udzielić im wsparcia i pomocy.

Dokładamy starań, aby nasza szkoła była ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia, a indywidualne podejście pozwalało każdemu dziecku rozwinąć jego zainteresowania i uzdolnienia oraz osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Nasza szkoła tętni życiem: dzieci biorą udział w wielu konkursach, występują w przedstawieniach z różnych okazji, redagują gazetkę szkolną, organizują samodzielnie wiele przedsięwzięć i wspólnie tworzą dobrą i przyjazną atmosferę. 
Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna oraz dobre wyposażenie szkoły sprzyjają rzetelnemu przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności uczniów oraz kształtowaniu pełnych wzajemnego szacunku relacji. 

 

BAZA

Szkoła:

- osiem sal dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny (dwa monitory dotykowe, tablica interaktywna oraz projektory multimedialne wraz z komputerami z dostępem do Internetu),

- dwie nowe pracownie komputerowe – stacjonarna i mobilna (z możliwością użytkowania w każdej klasie), z dostępem do Internetu (nowa sieć szkolna LAN oraz światłowodowa OSE NASK),

- biblioteka obsługiwana przez program komputerowy zintegrowany z systemem Librus Synergia (z dostępem do katalogu online), księgozbiór na bieżąco uzupełniany nowościami czytelniczymi,

- świetlica wyposażona w tablicę multimedialną, zestaw pomocy dydaktycznych i rekreacyjnych (suchy basen kulkowy),

- sala sportowa - pełnowymiarowa, dobrze wyposażona, udostępniana dla uczniów podczas zajęć oraz przerw międzylekcyjnych,

- plac sportowy przed szkołą – tablica do gry w koszykówkę i skocznia do skoku w dal,

- hol szkoły z zestawami do gry w tenisa stołowego, cymbergaja i piłkarzykami oraz grami podłogowymi,

- stołówka szkolna,

- wygodny i obszerny parking dla zmotoryzowanych (przebudowana infrastruktura logistyczna),

- szafki szatniowe dla każdego ucznia,

- monitoring wizyjny wewnątrzszkolny,

- wewnętrzna sieć telefoniczna

Przedszkole:

- dwie nowocześnie wyposażone sale,

- stołówka zapewniająca pełne wyżywienie,

- zaplecze sanitarne przystosowane do wzrostu i potrzeb dzieci przedszkolnych,

- plac zabaw – zjeżdżalnie dla przedszkolaków.

 

OFERTA EDUKACYJNA

  •  Praca w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.
  •  Każda klasa dysponuje oddzielną salą dydaktyczną.
  •  Podstawowy nauczany język obcy to język angielski (od klasy 1), drugim językiem obowiązkowym jest język niemiecki (klasy 7 i 8).
  •  Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę.
  •  Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus Synergia.
  • Podczas nauczania zdalnego kontakt z uczniami odbywa się poprzez aplikację Meet i Classoom na platformie G-Suite.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia dla uczniów z dysleksją („Ortograffiti”)

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z wykształceniem oligofrenopedagogicznym oraz tyflopedagogicznym.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań:

- Samorząd Uczniowski,

- Uczniowski Klub Sportowy "Płomień" - sekcje siatkówki chłopców i dziewcząt (kuźnia kadr dla Gorlickiej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej) ,

- zajęcia z mini piłki siatkowej dziewcząt,

- szkolne koło „Caritas”,

- Szkolny Klub Wolontariatu,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia szachowe,

- szkolna gazetka „Impulsik”,

- zajęcia zawodoznawcze.

Ekologia:

- wdrażanie do segregacji śmieci przez uczniów na wszystkich etapach edukacji,

- zbiórki surowców wtórnych (baterie, zakrętki),

- udział w corocznej akcji „Sprzątanie świata”.

Turystyka i krajoznawstwo:

- „Piechotka” – coroczny rajd pieszy i rowerowy dla wszystkich dzieci i uczniów szkoły,

- wycieczki klasowe do atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie i w kraju,

- wycieczki edukacyjne w ramach programu edukacji regionalnej (Biecz, Ciężkowice, Bobowa, Bóbrka, Trzcinica, Krosno, Gorlice),

- wyjazdy na spektakle kinowe (Gorlice i Biecz) oraz teatralne (Rzeszów, Kraków, Tarnów),

- wycieczki zawodoznawcze,

- wyjazdy na sztuczne lodowisko i kryty basen w Gorlicach w ramach lekcji wychowania fizycznego,

- wyjścia grupowe w okolice Klęczan.

Realizacja programów i projektów:

- profilaktyka uzależnień: „Nie pal przy mnie, proszę”, Trzymaj formę!”, Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Czyste powietrze wokół nas”;

- edukacja regionalna: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Odkrywam Małopolskę”, „Piękna nasza Polska cała”;

- edukacja czytelnicza: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Bajeczna Księga”, „Czytam sobie. Pierwsza klasa”, „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”, „Magiczna moc bajek”;

- promocja zdrowia: „Przyjaciele Zippiego”, „Unplugged”, „Dziel się uśmiechem”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Dziel się uśmiechem”;

- edukacja kulturalna: „Z kulturą mi do twarzy”;

- edukacja ekologiczna: „#ekokulturalne przedszkole”, „Bliżej pieska”.

 

WSPÓŁPRACA

- Rada Rodziców - aktywnie wspiera pracę szkoły finansowo i organizacyjnie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieczu – przeprowadzanie badań diagnozujących dysleksję, udzielanie porad, prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klęczany „Jaskółka” – realizuje projekty z udziałem mieszkańców Klęczan w różnych grupach wiekowych,

- Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanach – udział w organizacji imprez szkolnych,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Klęczanach – organizowanie pogadanek i pokazów dla dzieci i młodzieży,

- Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Saletyńskiej – udział pocztu sztandarowego w uroczystych mszach z okazji obchodów świąt szkolnych i państwowych,

- Nadleśnictwo Zagórzany – prelekcje dla uczniów.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka