Custom image

Szkoła Podstawowa w Klęczanach

  

Niedaleko mostu na rzece Ropie w Libuszy skręcamy z szosy Gorlice - Biecz na lewo, w kierunku niskich zabudowań Spółdzielni Produkcyjnej "Lukrecja" (zawsze świeże krówki!). Przed kolejnym mostem (tym razem na rzece Moszczance) schodzimy z asfaltowej drogi znów na lewo i jesteśmy na miejscu.
Przed nami parterowy, beżowy budynek ze strychem, przykryty dwuspadowym dachem. Do jednego końca przylegają świeżo postawione ściany segmentu dydaktycznego, a nad całością góruje potężna bryła budowanej sali gimnastycznej. Na prawo, obok szkoły - mały budyneczek - siedziba szkolnej biblioteki.

Rozlega się dźwięk ostatniego już dziś szkolnego dzwonka. Dzieci - z plecakami na ramionach - wybiegają przed szkołę i wśród śmiechu, pokrzykiwań, rozmów rozchodzą się do domu.

Budynek sprawia wrażenie mocno osadzonego w ziemi. Jego przeszłość jest równie mocno osadzona w historii Klęczan. Niegdyś stanowił część zabudowań dworskich, należących do hrabiów Skrzyńskich - właścicieli pobliskich Zagórzan. W podłużnym niskim budynku, w którym dzisiaj znajduje się Szkoła Podstawowa - od lat funkcjonowała stajnia. W latach 60 - tych, gdy powstał rządowy program "Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego", stajnia była w pełni zautomatyzowana, wyposażona w bieżącą wodę. Ponieważ nikt z mieszkańców nie zdecydował się na podarowanie gruntu pod budowę nowej szkoły, podjęto decyzję o remoncie i przebudowie stajni na potrzeby szkoły. I tak w 1962 roku - obiekt szkolny został oddany do użytku. 
 
szkola 
Tak wyglądał budynek "nowej szkoły".

Czy to początek historii szkolnictwa w Klęczanach ? Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że tuż po I wojnie światowej w jednej z izb domu Jana Furmanka mieściła się sala lekcyjna. Nauczycielką była p. Anna Cavanna - z pochodzenia Włoszka, potem zastąpiła ją p. Śliwińska. Napotkani po drodze uczniowie bez wahania wskażą nam "starą szkołę" ("Trzeba przejść przez tory, potem drogą w prawo, minąć kapliczkę"). W postawionym w 1920 roku budynku mieściła się jedna sala lekcyjna, w której uczyły się łączone klasy I i II oraz III i IV. We wszystkich klasach nie było więcej niż 20 dzieci. Najmłodsze dzieci uczyły się języka polskiego, rachunków, rysunków, religii, śpiewu, starsze także geografii i historii. Pisały rysikami na tabliczkach. Niezdyscyplinowanych stawiano w kącie i bito za karę po rękach.

 Po II wojnie światowej salę lekcyjną podzielono na dwie klasy, a trzecią izbę wynajęto u Jana Marmuźniaka - dzieci uczyły się w trzech grupach.

Od 1949 roku, kiedy to urządzono dalsze dwie klasy lekcyjne w pomieszczeniach podworskich, działała już szkoła 7 - klasowa, której dyrektorem była p. Adela Matyfi. W pracy pedagogicznej pomagali jej p. Stanisław Dulęba oraz p. Janina Trybus.
 
 
 Na pierwszym planie p. Adela Matyfi - długoletnia dyrektorka szkoły,
z prawej p. Bogusław Wojnar - dyrektor w latach 78-92.
 
Od 1962 r., gdy na ścianach frontowej wyremontowanej stajni powieszono tabliczkę z napisem: Szkoła Podstawowa w Klęczanach, przez mury już teraz 8 - klasowej szkoły przewinęło się wielu uczniów i nauczycieli. Pani Adela Matyfi, która od początku związana była z "nową szkołą", wymienia (obok, wspominanych już, S. Dulęby i J. Trybus) Olgę Próchenko, Janinę Maciejewską, Annę Zbylut, Annę Majczak, Bogusława Wojnara - w latach 1978/92 dyrektora szkoły. W szkolnej kronice prowadzonej od roku 1981, znajdujemy jeszcze inne nazwiska: Helena Bąk, Jerzy Lewiński, Zofia Żydło, Maria Mikos, Katarzyna Woźniak, ks. Jan Ożóg, ks. Wojciech Ożóg, ks. Mieczysław Bała.
                  
 
    Pani Olga Próchenko - uczyła kl. I-III                                     Pani Anna Zbylut - nauczycielka nauczania
                                                                                               początkowego, plastyki i prac ręcznych
 
 
Nauczycielka matematyki - pani Janina Trybus ze swoimi wychowankami.
 
   
                       
 Wśród uczniów stoją: p. Olga Prochenko, p. Adela Matyfi, p. Anna Majczak, p. Bogusław Wojnar.

 

                     
 
Grono nauczycielskie w 1988 r.
 

A co ze "starą szkołą"? Mogłaby być wykorzystana na przedszkole dla dzieci mieszkańców wioski. Czy jednak nie zależało mieszkańcom wsi, czy też władze ówczesne nie były tym zainteresowane, dość, że obiekt pozostał opuszczony i zniszczony. Częściowo zamieszkali w nim lokatorzy, a druga połowa, po przeprowadzeniu remontu przez Spółdzielnię Produkcyjną, stoi pusta. Na przedszkole zaś wydzielono pomieszczenie w "nowej szkole". Prowadziła je Barabara Kosińska, a od 1978 r. - p. Janina Konewska.

W "nowej szkole" wyposażenie nadal było skromne - dalekie od ideału "Paliło się drzewem i węglem w kaflowych piecach - wspomina p. Grądalska, długoletnia woźna - a nauczyciele sami dokładali do ognia. Ponieważ zimą temperatura w pomieszczeniach i tak była niska, dzieci uczyły się w kurtkach, pisały w rękawiczkach". Wiele do życzenia pozostawiały warunki sanitarne. "W każdej sali stała miednica z wodą, w której dzieci myły ręce, do ubikacji chodziło się na zewnątrz budynku, ale w sali nr 6 - dodaje nasza rozmówczyni- mieściła się kuchnia, gdzie kucharka - p. Janina Mazurkiewicz- gotowała jednodaniowy posiłek dla dzieci". Dziś w szkole nie ma śladu po kaflowych piecach i podłogach z desek. Jasno oświetlony korytarz tchnie czystością i świeżością, w łazienkach i ubikacjach błyszczą kafelki. Przez nowe okna nie wdziera się do środka mróz, ogrzewamy ręce na ciepłych kaloryferach. W klasach pojawiło się mnóstwo kwiatów, nowe tablice, nowe szafki i pomoce naukowe, komputery, a nawet w klasach I i II ... dywany.

Zebrali uczniowie kl. II G. pod kierunkiem p. Małgorzaty Ostrowskiej
 
Klęczany, 2001 r. 
 
 
 

Historia Szkoły w Klęczanach

Szkoła w Klęczanach powstała 1904 roku jako tzw. „Szkoła ludowa - jednoklasowa mieszana w Klęczanach”. Nazwa ta utrzymała się do 1919 r. Jej funkcjonowanie regulowała austriacka ustawa szkolna z 2 V 1883 r. dostosowana do warunków Galicji. Zajęcia odbywały się w jednej sali lekcyjnej, była to izba u gospodarza Jana Furmanka. Pierwszą nauczycielką i kierownikiem w nowo utworzonej placówce została Anna Cavanna.

Nazwa „Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach" pojawiła się po raz pierwszy na budynku szkoły wzniesionym w 1920 roku. Była to rekompensata za straty i zniszczenia, które powstały na wskutek działań wojennych w czasie Bitwy Gorlickiej 1915 r. (ciężkie walki o pobliskie wzgórze Wilczak).

W budynku mieściła się jedna sala lekcyjna, w której uczyły się łączone klasy I i II oraz III i IV. We wszystkich klasach nie było więcej niż 20 dzieci. Po II wojnie światowej salę lekcyjną podzielono na dwie klasy, a trzecią izbę wynajęto u p. Jana Marmuźniaka. Dzieci uczyły się w trzech grupach.

W roku szkolnym 1947/48 imię patronki Królowej Jadwigi zniknęło z pieczęci, wpisywano je odręcznie tylko w nazwie szkoły. Imię Królowej pojawia się na drukach świadectw jeszcze do roku 1951.

W 1949 r. w pomieszczeniach podworskich urządzono dwie dodatkowe klasy. W roku szkolnym 1953/54 dotychczasowa szkoła 4 – klasowa przekształca się w 6 – klasową, natomiast w roku 1958/59 powstaje już pełna szkoła 7 - klasowa, której funkcje kierownika pełni pani Adela Matyfi. W pracy pedagogicznej pomagają jej p. Stanisław Dulęba oraz p. Janina Trybus.

Nowo utworzona 7 - klasowa „Szkoła Podstawowa w Klęczanach” pilnie potrzebowała nowego, większego budynku, dlatego podjęto decyzję o remoncie i przebudowie jednego z budynków podworskich - byłych właścicieli Klęczan hrabiów Skrzyńskich - na potrzeby szkoły. I tak w 1962 roku szkoła w Klęczanach przeniosła się do wyremontowanych pomieszczeń byłej stajni dworskiej, a pamięć o tym, że patronką szkoły była Królowa Jadwiga zaczęła powoli znikać ze świadomości mieszkańców wsi i byłych uczniów.

W historii naszej szkoły są jeszcze inne ważne daty. W roku 1966 następuje reorganizacja szkół w Polsce i w związku z czym nasza szkoła staje się szkołą 8 – klasową. Natomiast w 1977 roku zapada decyzja o obniżeniu poziomu organizacyjnego szkoły w Klęczanach do klas I –VI. Starsi uczniowie muszą kontynuować naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylance.

Powrót szkoły 8 – klasowej następuje w roku szkolnym 1987/88.

Rok szkolny 1999/2000 to kolejna reforma systemu oświaty, powstają gimnazja. Szkoła w Klęczanach zostaje zredukowana do 6 – klasowej Szkoły Podstawowej, jednocześnie w budynku szkoły funkcjonuje oddział zamiejscowy Gimnazjum Zespołu Szkół w Dominikowicach.

Po 4 latach, 29 IV 2002 r. Rada Gminy, wychodząc naprzeciw postulatom rodziców i nauczycieli, podejmuje decyzję o połączeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół w Klęczanach.

14 X 2002 r. to również pamiętna data. W Dniu Edukacji Narodowej uroczyście oddano do użytku nowoczesną, pełnowymiarową halę sportowej wraz z łącznikiem dydaktycznym.

8 czerwca 2006 roku do Biecza zostały sprowadzone relikwie Świętej Jadwigi Królowej. Wówczas okazało się, że w uroczystościach nie uczestniczy delegacja Szkoły w Klęczanach - najstarszej szkoły w okolicy, która nosiła imię Królowej... Zwróciła na to uwagę pani Elżbieta Maciejowska, emerytowana nauczycielka, uczennica szkoły w Klęczanach w latach 1944 - 48.

To Jej zawdzięczamy przywrócenie pierwotnego imienia szkole i nawiązanie do historycznych tradycji. Uroczyste nadanie imienia szkole oraz przekazanie i poświęcenie sztandaru nastąpiło 8 czerwca 2007 roku.

Od tego dnia mamy:

Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Klęczanach oraz

Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Klęczanach.

Opr. B. Cetnarowicz – Mańka

Źródło: Bożena Cetnarowicz-Mańka, „Klęczany. Nasza wieś, nasza szkoła”, Tuchów 2014, ISBN 978-83-7631-529-4

 

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Klęczanach w latach 1904 – 2017

Anna Cavanna              :    1904 – 1928

Stanisława Śliwińska     :    1928 – 1935

Stefania Kosiba            :    1935 – 1949

Adela Matyfi                 :    1949 – 1978

Bogusław Wojnar          :    1978 – 1992

mgr Maria Kukla            :    1992 – 2007

mgr Jadwiga Kalisz       :    od roku 2007Historia szkoły - kalendarium najważniejszych wydarzeń

 

            1904  -  powstaje Szkoła Ludowa Jednoklasowa w Klęczanach
kierowana przez p. Annę Cavanna

            1920  -  wzniesiono budynek nazywany obecnie „starą szkołą”, była to
Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach

            1928  -  kierownikiem szkoły zostaje pani Stanisława Śliwińska

            1935  -  kierownikiem szkoły zostaje pani Stefania Kosiba

       1947/48  - szkoła nosi nazwę Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach

      31 I 1948  -  po raz ostatni na świadectwach szkolnych pojawia się pieczęć z nazwą szkoły i imieniem patronki Królowej Jadwigi

       1949/50  -  funkcje kierownika szkoły obejmuje p. Adela Najda (Matyfi)

       1953/54  -  szkoła w Klęczanach staje się szkołą sześcioklasową

       1958/59  -  powstaje 7 - klasowa szkoła w Klęczanach

       1962/63  -  rozpoczęcie nauki w „nowej szkole”. Szkoła nosi nazwę
Szkoła Podstawowa w Klęczanach

       1966/67  -  reorganizacja szkół w Polsce, szkoła w Klęczanach staje się szkołą 8 - klasową

       1977/78  -  decyzja o obniżeniu stopnia organizacyjnego szkoły w Klęczanach do klas I - VI

       1978/79  -  kierownikiem Szkoły w Klęczanach, jako filii Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kobylance zostaje p. Bogumił Wojnar

       1986/87  -  zakończenie modernizacji szkoły (m. in. założono instalację CO i wybudowano sanitariaty)

       1987/88  -  powrót szkoły 8 – klasowej

       1988/89  -  szkołę opuszczają pierwsi absolwenci klasy ósmej przywróconej Szkoły Podstawowej w Klęczanach

       1992/93  -  dyrektorem szkoły zostaje mgr Maria Kukla

       1992/93  -  ukończenie kompleksowego remontu szkoły (odgrzybienie i odwodnienie budynku)

    1999/2000  -  reforma systemu oświaty, powstają gimnazja. Szkoła
w Klęczanach zostaje zredukowana do 6 - klasowej Szkoły Podstawowej, jednocześnie w budynku szkoły funkcjonuje oddział zamiejscowy Gimnazjum Zespołu Szkół w Dominikowicach.

            1998  -  w szkole zostaje uruchomiona pierwsza pracownia internetowa (jako druga w gminie)

            1999  -  powstaje szkolna strona WWW

   22 VI 2000  -  szkołę opuszczają ostatni absolwenci klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Klęczanach

   29 IV 2002  -  połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół w Klęczanach.

    14 X 2002  -  oddanie do użytku nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej wraz z łącznikiem dydaktycznym

     1 IX 2004 -  w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół podstawowych” szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową

     3 IX 2006 -  biblioteka szkolna zostaje wyposażona w pracownię komputerową ICIM

     8 IV 2007 -  uroczystość nadania szkole podstawowej i gimnazjum w Klęczanach imienia Świętej Jadwigi Królowej, przekazanie i poświęcenie sztandaru szkoły. Od tej pory funkcjonuje:

                        Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowe w Zespole Szkół w Klęczanach oraz

                        Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół  w Klęczanach

     1 IX 2007  -  funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Klęczanach obejmuje
mgr Jadwiga Kalisz

     4 VI 2010  -  powódź w Klęczanach, zniszczenie pomieszczeń szkolnych
i sali sportowej

     1 IX 2013  -  szkoła otrzymuje nową pracownie komputerową z projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską

     1 IX 2013  -  wprowadzenie dziennika elektronicznego „Librus”

    31 V 2014  -  uroczyste obchody 110 – lecia powstania szkoły w Klęczanach

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka