Custom image

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka