Custom image

 

 

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2022/2022

Opiekun: pan Bogumił Łasak

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Joanna Mikosz
Zastępca: -
Skrabnik: -
Sekretarz: -

Członkowie:

Klasa IV
Lena Bilińska

Klasa V
Dawid Skórski

Klasa VI
Joanna Mikosz

Klasa VII
Natalia Kuraś

Klasa VIII
Tomasz Mikosz

 

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Klęczanach

w roku szkolnym 2022/23


Tomasz Mikosz - chorąży
Natalia Hołowata - przyboczna
Milena Jodłowska - przyboczna
Natalia Kuraś - przyboczna rezerwowa
Miłosz Wałęga - chorąży rezerwowy

 Opiekun:  p. Tomasz Górski

 

 

 

 

 

 

 

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka