Custom image

 


Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2023/2024
Opiekun: pan Bogumił Łasak

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący: Dawid Skórski -  klasa VI
Zastępca: Miłosz Wałęga - klasa VIII
Skarbnik: Joanna Mikosz - klasa VII

 

 

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Klęczanach
w roku szkolnym 2023/24
Opiekun:  pan Tomasz Górski


Chorąży - Miłosz Wałęga
Przyboczna - Natalia Kuraś
Przyboczna - Milena Jodłowska

Chorąży rezerwowy - Krystian Kucia 
Przyboczne rezerwowe - Gabriela Basista, Joanna Mikosz
 

  

 

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka