Custom image

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Klęczanach


Dyrektor

mgr Rafał Liana

  

Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Klęczanach


 Przedszkole

1. Anna Foryś (zast. Anna Wantuch)

2. Urszula Wilczkiewicz 

Edukacja wczesnoszkolna

1. Teresa Gizara

2. Edyta Liana

3. Maria Pater

Szkoła Podstawowa/Gimnazjum

1. Edyta Duran                               język polski

2. Małgorzata Ostrowska                język polski

3. Aneta  Gruca                              historia, WOS

4. Bogumił Łasak                            muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

6. Katarzyna Jagielska-Liana          język angielski

7. Renata Wojnarska                       język niemiecki

8. Bożena Cetnarowicz-Mańka        informatyka

9. Iwona Felenczak-Pyż                   matematyka, fizyka

12. Anna Samsonowicz-Słota          przyroda, biologia, chemia

13. Wojciech Bogdan                       geografia

14. Małgorzata Augustyn                technika

15. Rafał Liana                                wychowanie fizyczne

16. Tomasz Górski                           wychowanie fizyczne

17. Iwona Mazur                              wychowanie do życia w rodzinie

18. siostra Stella (Aleksandra Pastuszka)     religia

19. ks. Henryk Rzeźnik                    religia

Biblioteka szkolna

Małgorzata Ostrowska

Pedagog szkolny

Katarzyna Ciapaj


 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka