Custom image

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Klęczanach


Dyrektor

mgr Rafał Liana

  

Pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Klęczanach


 Przedszkole

1. Anna Foryś 

2. Urszula Wilczkiewicz

3. Karolina Gucfa

4. Magdalena Sowa - j. angielski

Edukacja wczesnoszkolna

1. Anna Wantuch

2. Edyta Liana

3. Maria Pater

Szkoła Podstawowa

1. Edyta Duran                               język polski

2. Małgorzata Ostrowska                język polski

3. Aneta  Gruca                              historia, WOS

4. Bogumił Łasak                            muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

6. Katarzyna Jagielska-Liana          język angielski

7. Renata Wojnarska                       język niemiecki/świetlica szkolna

8. Bożena Cetnarowicz-Mańka        informatyka

9. Iwona Felenczak-Pyż                   matematyka, fizyka

12. Anna Samsonowicz-Słota          przyroda, biologia, chemia

13. Wojciech Bogdan                       geografia

14. Małgorzata Augustyn-Nowak     technika

15. Rafał Liana                                wychowanie fizyczne

16. Tomasz Górski                           wychowanie fizyczne

17. Iwona Mazur                              wychowanie do życia w rodzinie

18. ks. Patryk Smoleń                     religia

19. ks. Henryk Rzeźnik                   religia

Biblioteka szkolna

Małgorzata Ostrowska

Pedagog szkolny

Danuta Pyznar

Pedagog specjalny

Maria Pater


 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka