Custom image

Pracownicy administracji i obsługi 

1. Katarzyna Jantas - Skórska -  sekretariat szkoły
2. Małgorzta Wójtowicz  -  woźna
3. Iwona Stępkowicz      -  woźna
5. Wiesław Tempiński     -  konserwator
8. Iwona Czyżykiewicz    -  prac. stołówki
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka