Witamy    Nasza patronka    Kalendarium    Związki z Bieczem i okolicami    Legendy    Ciekawostki  
 
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Klęczanach
38-333 Zagórzany
tel. (0-18) 351-11-04
e-mail: sp-kleczany@gmina.gorlice.plNasza patronka Święta Jadwiga Królowa

Szkoła w Klęczanach powstała w 1904 roku i nazywała się wówczas "Szkoła ludowa - jednoklasowa mieszana w Klęczanach". Jest to udokumentowane w austriackim "Szematyzmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi ..." z 1904 roku, gdzie po raz pierwszy (wśród miejscowości na literę K, gdzie istnieją szkoły jednoklasowe) pojawiają się Klęczany. "Szematyzm" wymienia również nazwisko Anny Cavanny - pierwszej nauczycielki i kierowniczki szkoły. Funkcjonowanie szkoły regulowała austriacka ustawa szkolna z 2 V 1883 r. dostosowana do warunków Galicji. Burzliwe dzieje szkoły są ściśle związane z postacią Królowej Jadwigi. Pamięć Królowej była żywa, zarówno w naszej miejscowości, jak i w najbliższych okolicach.

Według legend nazwa wsi Klęczany i niedalekiego Strzeszyna wiąże się z pobytem Królowej na tych ziemiach (włości bieckie były jej własnością). W rzeczywistości miejscowości te istniały wcześniej. Jednak tradycja ludowa nie jest pozbawiona pewnych racji historycznych, ponieważ królowa wydała dla tych i wielu innych wsi dokumenty, w których potwierdzała akty lokacyjne lub inne przywileje. W świadomości miejscowej ludności Królowa Jadwiga jawiła się jako postać niezwykle religijna, hojna, wrażliwa na cierpienia ludu, nietrudno więc zrozumieć, dlaczego stała się patronką miejscowej szkoły. Do roku 1919 nasza szkoła nosiła nazwę "Szkoła Ludowa Jednoklasowa Mieszana w Klęczanach".Świadectwo nazywane Zaświadczeniem Szkolnym z 1908 roku - widoczny podpis pierwszej kierowniczki szkoły p. Anny Cavanny (powiększ)
Nazwa "Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach" pojawiła się po raz pierwszy na budynku szkoły wzniesionym w 1920 roku. Budynek ten prawdopodobnie wybudowano w ramach rekompensaty za straty i zniszczenia, które powstały na wskutek działań wojennych w czasie Bitwy Gorlickiej 1915 r. (ciężkie walki o wzgórze Wilczak). Na świadectwach szkolnych do 1939 widnieje pieczęć szkolna z orłem w koronie i imieniem patronki.


Świadectwo z 20 czerwca 1936 r. - widoczna pieczęć z orłem w koronie i nazwą szkoły (powiększ)


Biecz, 1938r "Święto Pieśni" - dyr. szkoły p. Stefania Kosiba z dziećmi z Klęczan (powiększ)


Imię Królowej nie pojawia się na świadectwach z okresu okupacji. Jest natomiast obecne na zaświadczeniu szkolnym za rok szkolny 1944/45 oraz na świadectwie za rok szkolny 1945/46 (druk jest z orzełkiem bez korony, lecz potwierdzony przedwojenną pieczęcią szkolną z orłem w koronie i im. Królowej Jadwigi).
Nazwa szkoły z imieniem patronki i stosowną pieczęcią zachowała się do 31 stycznia 1948 r. (świadectwa w tamtych czasach wydawano również na półrocze). Jednakże na świadectwie szkolnym za rok 1947/48 widnieje nazwa Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach, ale pojawia się nowa pieczęć z orłem bez korony i bez imienia patronki.
Na drukach świadectw wpisywano imię Królowej Jadwigi do roku 1951. Ostatecznie imię Królowej zniknęło ze świadectw w roku szkolnym 1951/52.Rok szkolny 1947-48 - imię Królowej Jadwigi zniknęło z pieczęci, pozostał tylko wpisane w nazwie szkoły (powiększ)

Szkoła w Klęczanach w roku 1962 przeniosła się do innego budynku, a pamięć o tym, że patronką szkoły była Królowa Jadwiga zaczęła powoli znikać ze świadomości mieszkańców wsi i byłych uczniów. 8 czerwca 2006 roku do Biecza zostały sprowadzone relikwie Świętej Jadwigi Królowej. Wówczas okazało się, że w uroczystościach nie bierze udziału delegacja szkoły w Klęczanach - najstarszej szkoły w okolicy, która nosiła imię Królowej... Zwróciła na to uwagę p. Elżbieta Maciejowska, emerytowana nauczycielka, uczennica szkoły w Klęczanach w latach 1944 - 48, i to Jej zawdzięczamy przywrócenie pierwotnego imienia szkole i nawiązanie do jej historycznych tradycji. Uroczyste nadanie imienia szkole oraz poświęcenie sztandaru nastąpiło 8 IV 2007 r
Od tego dnia nasza szkoła nosła nazwę: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Klęczanach.

11 stycznia 2017 roku, w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, opublikowano akt prawny likwidujący dotychczasowy system szkolnictwa. Nastapił powrót do systemu kształcenia sprzed reformy 1999 roku. Zaplanowano stopniowe wygaszanie nauki w klasach gimnazjalnych i reorganizacja placówek edukacyjnych.
I tak historia zatoczyła koło - od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła wróciła do swojej starej nazwy i przekształciła się
w Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach.Opr. w oparciu o wspomnienia p. E. Maciejowskiej
Strona główna    Nasza patronka    Kalendarium    Związki z Bieczem i okolicami    Legendy    Ciekawostki
Copyright 2007, Design by KStudio.uk.pl