Custom image

15
paź

14 października 2023 r. uczestniczyliśmy w pogrzebie pani Jadwigi Kalisz – nauczycielki matematyki i długoletniej dyrektorki Szkoły w Klęczanach.
Pogrzebowa Msza Św. obyła się w kościele parafialnym w Zagórzanach. Pani Jadwiga Kalisz została pochowana na cmentarzu parafialnym, żegnana przez rodzinę, licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, delegacji ze szkół oraz instytucji oświatowych oraz gminnych.

 

„Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu” – pisał o swojej poezji Horacy, wierząc, że pamięć
o człowieku trwa w jego dziełach.
Ta myśl towarzyszyła nam podczas ostatniego pożegnaniu naszej byłej Pani Dyrektor, tak wyjątkowo związanej z naszą szkołą i wsią.

       jk

Pani Jadwiga Kalisz w zawodzie nauczycielskim pracowała 35 lat, w tym 11 lat sprawowała funkcję dyrektora.
Pierwsze kroki jako nauczycielka stawiała w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylance, gdzie pełniła obowiązki wychowawcy w szkolnej świetlicy. Kolejne lata trudnej, pedagogicznej służby to nauczanie matematyki w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kwiatonowicach oraz w tamtejszym Gimnazjum. 

Od 1 września 2007 roku pani Jadwiga Kalisz na stałe związała się z Klęczanami, gdzie powierzono jej odpowiedzialne stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół. Pani Jadwiga Kalisz odnosiła sporo sukcesów w nauczaniu i wychowaniu dzieci, co owocowało wysokimi wynikami, jakie uzyskiwali uczniowie ze sprawdzianów i egzaminów. Umiejętnie kierowała pracą szkoły, procesem wychowawczym i dydaktycznym, wpajając uczniom uniwersalne wartości takie jak: „Prawda, dobro i piękno”, ucząc jednocześnie patriotyzmu oraz szacunku dla rodzimej kultury i tradycji.

Pani Jadwiga Kalisz dużą wagę przywiązywała do postaci Świętej Jadwigi Królowej – patronki naszej szkoły. W myśl hasła Seneki: „Słowa uczą – przykłady pociągają” – pani Dyrektor ożywiła kontakty z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. Co roku braliśmy udział w rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej na Wawelu, organizowaliśmy Dzień Patrona i związane z nim konkursy. Wybieraliśmy też Królową Roku, poznawaliśmy zabytki na Szlaku Św. Jadwigi w Bieczu, a tym samym wzbogacaliśmy wiedzę o historii i kulturze naszej Małej Ojczyzny. Wszystko to przyczyniło się do szerszego promowania naszej szkoły w kraju.
Wolontariat – ta dziedzina życia szkolnego była bardzo ważna dla Pani Dyrektor. Z jej inicjatywy powstało Szkolne Koło Wolontariatu, które dwa razy w roku – przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą – zachęcało uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców, do wsparcia finansowego i pracy na rzecz potrzebujących.

W czasie trwania jej kadencji dyrektorskiej nasza szkoła, zdobyła liczne certyfikaty m.in. Certyfikat Jakości Ewaluacji Wewnętrznej „Szkoła Doskonaląca Się”, Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Lepsza Szkoła” oraz wyróżnienie „Anioły Wolontariatu”, za działania wdrażające idee wolontariatu w środowisku lokalnym. 
Dzięki jej zdolnościom organizacyjnym możliwe było zorganizowanie uroczystości rocznicowych 110-lecia istnienia szkoły w Klęczanach, które odbyły się w maju 2014 roku. Z tej okazji została wydana książka pt. „Klęczany – nasza wieś, nasza szkoła”, pamiątkowe kalendarze oraz odsłonięto w szkole kącik poświęcony Patronce. Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli władz, środowiska lokalnego oraz absolwentów z różnych roczników.

Pani Dyrektor współpracowała z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany „Jaskółka”, była jej skarbnikiem, dbałą również o dobrą współpracę z Radą Rodziców. Angażowała rodziców w pracę na rzecz szkoły - wspólnie z nimi podejmowała działania w celu pozyskania środków finansowych na wszechstronny rozwój placówki.
Zawsze starała się promować szkołę w regionie. Jej pomysłem była organizacja festynów szkolnych, które weszły na stałe do kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych.
Dzięki jej inicjatywie i pozyskanym środkom były prowadzone liczne prace remontowo-modernizacyjne, doposażanie szkoły oraz systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej, które umożliwiały realizację przyjętych programów.
Szkołę doposażono w monitoring, wykonano nowy dojazd do szkoły, chodnik, parking dla samochodów i rowerów. Zaadaptowano pomieszczenia na antresoli na salę lekcyjną i łazienkę. Zakupiono nowe nagłośnienie, znacznie poszerzył się księgozbiór szkolnej biblioteki.
Pani Dyrektor dbała też o najmłodszych. Dzięki jej staraniom powstały dwa oddziały przedszkolne, a także wprowadzono w szkole stałe zajęcia świetlicowe. Rozpoczęła działalność Placówka Wsparcia Dziennego.

Pani Jadwiga Kalisz była inicjatorką i pomysłodawczynią dalszej rozbudowy szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi udało się opracować plan budowy nowego skrzydła szkoły z przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole. Projekt ten zrealizowano i 4 grudnia 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku przedszkola z udziałem pani Jadwigi Kalisz, władz gminnych i oświatowych oraz rodziców.
Pani Jadwiga Kalisz odeszła na emeryturę w czerwcu 2018 r. pozostawiając w naszej pamięci i historii szkoły trwały ślad.

Dziś żegnamy naszą Drogą Panią Dyrektor z żalem, ale też z wdzięcznością i szacunkiem.
W tych trudnych chwilach chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za wszystko, co zrobiła dla naszej społeczności. Dziękujemy za poświęcenie, mądrość i ciepło, które ofiarowała każdemu z nas.

Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy,
lat trudnych, ale obfitujących w chwile piękne,
chwile wzruszające, przeżyte ze świadomością,
że „jeden dzień może być perłą, a wiek cały może
nic nie znaczyć”

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka