Custom image

10
wrz

4 września 2023 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość inauguracji poprzedziła msza św. poprowadzona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika w obecności pocztu sztandarowego, uczniów, rodziców i nauczycieli.
Część oficjalna odbyła się w hali sportowej. Powitaliśmy serdecznie nowych uczniów, nauczycieli oraz pierwszoklasistów, którymi opiekować się będzie p. Maria Pater.
W tym dniu odbyła się także uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Wysłuchaliśmy krótkiego programu artystycznego, a następnie - w obecności dyrektora szkoły, wychowawczyni, nauczycieli i rodziców  - pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły "uczyć się pilnie, szanować nauczycieli, kochać Ojczyznę i być dobrymi Polakami". Uroczystość pasowania dużym ołówkiem była symbolem włączenia dzieci do grona uczniów naszej szkoły i korzystania w pełni z praw i obowiązków ucznia.
Dyrektor szkoły p. Rafał Liana życzył wszystkim uczniom udanego roku szkolnego, sukcesów w nauce i sporcie oraz rozwjania swoich pasji i zainteresowań.

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka