Custom image

30
paź

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach

2 listopada 2020 r. – poniedziałek – dzień po Dniu Wszystkich Świętych,
4-5 stycznia 2021 r. – poniedziałek, wtorek - dni przed Świętem Trzech Króli,
25, 26, 27 maja 2021 r. – wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty,
4 czerwca 2021 r. – piątek - dzień po Bożym Ciele,
24 czerwca 2021 r. – dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego.

W powyższe dni oddziały przedszkolne w szkole podstawowej pracują wg normalnego rozkładu, a uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach dostosowanych do potrzeb.
Niniejszy wykaz został pozytywnie zaopiniowany przez:
Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Klęczanach – uchwała nr 8/2020/2021 z dnia 10 września 2020 r.,
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Klęczanach – uchwała nr 5/2020/2021 z dnia 15 września 2020 roku.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka