Custom image

21
maj

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej - harmonogram konsultacji na stronie szkoły.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej.
W związku z powyższym bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa wraz z załącznikami, które są do pobrania ze strony internetowej szkoły.
Warunkami uczestnictwa w konsultacjach są:
1. Powiadomienie szkoły o zamiarze udziału w konsultacjach z 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zapoznanie się PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.
3. Podpisanie przez rodziców i dostarczenie do szkoły w formie elektronicznej lub papierowej załączników nr 1 i nr 2 ww. procedury.

 

Dyrektor Szkoły
Rafał Liana

ZAŁĄCZNIKI:

ZARZĄDZENIE

PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLĘCZANACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DEKLARACJA RODZICA

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII 

 

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka