Witamy    Nasza patronka    Kalendarium    Związki z Bieczem i okolicami    Legendy    Ciekawostki  
 
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Klęczanach
38-333 Zagórzany
tel. (0-18) 351-11-04
e-mail: sp-kleczany@gmina.gorlice.plKalendarium życia królowej Jadwigi

1374 - 18 lutego przychodzi na świat Jadwiga - najmłodsza córka Ludwika Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety, księżniczki bośniackiej.

1384 - Jadwiga przybywa do Polski. 16 października tego samego roku zostaje koronowana na króla Polski.

14 sierpnia 1985 - panowie polscy zawierają umowę przedmałżeńską z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą. W zamian za rękę Jadwigi i tron Polski Jagiełło zobowiązuje się m.in. przyłączyć swe księstwo do Królestwa Polskiego i przeprowadzić chrystianizację Litwy. Układ ten przeszedł do historii pod nazwą unii w Krewie.

1386 - Jagiełło wraz z braćmi i krewnymi przyjmuje chrzest w katedrze wawelskiej. 18 lutego Jagiełło i Jadwiga zawierają związek małżeński. Kilka dni później Władysław Jagiełło zostaje koronowany na króla Polski.

1386-1387 - chrzest państwa litewskiego.

1387 - Jadwiga na czele wojska udaje się na Ruś Halicką i pokojowo przywraca na tych terenach panowanie polskie (Ruś Halicka została bezprawnie zagarnięta przez Węgrów).

1397 - dzięki staraniom Jadwigi papież Bonifacy IX wyraża zgodę na utworzenie na Akademii Krakowskiej Wydziału Teologicznego.

1399 - przychodzi na świat córka Jagiełły i Jadwigi, Elżbieta Bonifacja. Dziecko umiera wkrótce po narodzeniu. 17 lipca, w wieku 25 lat, na gorączkę poporodową umiera Jadwiga.

1400 - dzięki zapisowi testamentowemu królowej Jadwigi zostaje odnowiona Akademia Krakowska.

1979 - Ojciec Święty Jan Paweł II odprawia przy grobie królowej Jadwigi pierwszą Mszę św. ku jej czci.

1987 - królowa Jadwiga zostaje oficjalnie wyniesiona na ołtarze.

8 czerwca 1997 - Ojciec Święty Jan Paweł II wpisał bł. Jadwigę w poczet świętych.


źródło: "Nasza Arka"
Strona główna    Nasza patronka    Kalendarium    Związki z Bieczem i okolicami    Legendy    Ciekawostki
Copyright 2007, Design by KStudio.uk.pl