Custom image
11
paź

We wrześniu po raz drugi obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Sybiraka. Przypada on na dzień 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, kiedy to w wyniku represji przeprowadzonych na okupowanych terenach, setki tysięcy osób zostało deportowanych na wschód, głównie na Syberię. By oddać hołd rodakom, uczestnicy apelu odśpiewali hymn narodowy oraz wysłuchali hymnu Sybiraków, okolicznościowych wierszy i wspomnień zesłańców. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, Jadwiga Kalisz podsumowując uroczystość. Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką, pani Anety Boryczko.

Czytaj więcej...
15
wrz

 

Uczniowie klas II-III gimnazjum naszej szkoły, biorący w udział w projekcie MAC, wystąpili z ciekawą inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). Młodzież uzyskała dużą pomoc i wsparcie w realizacji tego pomysłu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach. 
W dniu 24 IX 2017 r. odbędzie się wspólna plenerowa impreza strażaków z OSP i gimnazjalistów z MDP, na której ten interesujący projekt będzie zaprezentowany, zarówno społeczności szkolnej jak i wszystkim mieszkańcom Klęczan. Młodzież - w realizacji tego zadania - wspomagają opiekunowie p. Edyta Duran i p. Iwona Felenczak-Pyż. Zapowiada się wiele atrakcji  m. in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, pokazy strażackie oraz zawody drużyn MDP i OSP.
Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na plakacie (powiększ)>>>

B. C-M    

                              macp1                              
15
wrz

 

W dniach od 6 do 12 września 2017 r. odbywała się w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach rekrutacja do projektu ModernRekrutacyjna w składzie Katarzyna Ciapaj – przewodnicząca komisji, Edyta Duran i Aneta Boryczko, po dokonaniu weryfikacji złożonych przez uczniów „Formularzy zgłoszenia”, zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi zawartymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, zakwalifikowała do udziału w projekcie trzynastu uczniów klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się u prowadzącego Szkolny Punkt Informacji i Kariery, pani mgr Anety Boryczko oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach, pani mgr Jadwigi Kalisz. 

       Aneta Boryczko
                 

spinka

14
wrz

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła weźmie udział w VIII edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

Podejmowane przez nas działania będą świadczyć o tym, iż dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Będziemy realizować zadania, których celem jest uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej jak ważną rolę odgrywają odblaski. Na co dzień uczymy i przypominamy dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, ale we wrześniu i październiku, czyli w czasie trwania akcji będziemy szczególnie mocno promować inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.

                   

odblaskowa

 

Czytaj więcej...
12
wrz

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało dotację na realizację projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.
Jak powszechnie wiadomo, pojęcie patriotyzmu najczęściej wyjaśniane jest jako postawa, którą cechuje umiłowanie oraz oddanie ojczyźnie. Patriotyzm to również szacunek i troska o własną ojczyznę. Każdy kraj jest silny przede wszystkim siłą swych obywateli, zarówno tych młodych, jak i tych starszych. Miłość do ojczyzny pobudza dojrzałą dumę narodową, a ta z kolei mobilizuje do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie. Z tego względu ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyną, dobra znajomość jej historii, kultury, tradycji i wartości.

Czytaj więcej...
12
wrz

Od września bieżącego roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Klęczanach będzie kontynuowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010, w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego uczniów. Zakres wsparcia obejmuje zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty i poradnictwo indywidualne dla uczniów naszej szkoły.
Naszym celem będzie też umożliwianie młodzieży poszerzania wiedzy o zawodach i rynku pracy np. poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno–zawodowym.

12
wrz

4 września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  Uroczystość inauguracji poprzedziła msza św. poprowadzona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika w obecności pocztu sztandarowego, uczniów, rodziców i nauczycieli. Część oficjalna odbyła się w hali sportowej. Powitaliśmy serdecznie nowych uczniów, nauczycieli oraz pierwszoklasistów, którymi opiekować się będzie p. Maria Pater. Dyrektor szkoły p. Jadwiga Kalisz życzyła wszystkim uczniom udanego roku szkolnego, sukcesów w nauce i sporcie, rozwjania swoich pasji i zainteresowań. 

                                                                          B. C-M

 

Czytaj więcej...
29
cze

Wakacje 2017!!!

23 czerwca 2017 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście zakończyli naukę.

Czytaj więcej...
29
cze

W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00  odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III gimnazjum, którzy po dziesięciu latach nauki w Zespole Szkół w Klęczanach zostali jego absolwentami. Dla gimnazjalistów nadszedł czas pożegnania ze szkołą, nauczycielami, klasą oraz młodszymi kolegami.

Czytaj więcej...
22
cze

W okresie od 29 marca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r., dzięki współpracy i dofinansowaniu Województwa Małopolskiego i Gminy Gorlice, w Zespole Szkół w Klęczanach realizowano MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
W trakcie trwania projektu utworzono 2 grupy z uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Pierwsza grupa liczyła 12 uczestników, a druga 13 uczestników. Dla nich - w ramach godzin dodatkowych - zorganizowano naukę pływania na krytej pływalni “Fala” w Gorlicach. Nauka pływania odbywała się raz w tygodniu, w środę po lekcjach. Realizacja zajęć była prowadzona równolegle dla obu grup. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzystał z 20 godzin lekcyjnych nauki pływania.

Czytaj więcej...
22
cze

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klasy III gimnazjum było zarazem zakończeniem ich udziału w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
Uczniowie, którzy uczęszczali na konsultacje i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery uzyskali zaświadczenia o udziale w projekcie, które wręczyła im pani dyrektor Jadwiga Kalisz, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie wyróżnieni na forum szkoły to: Gabriela Augustyn, Izabela Bieleń, Angelika Per, Ewelina Rutana, Patrycja Rolak, Emilia Wójcikiewicz, Jakub Wacławik. Wszystkim uczniom klasy III gimnazjum życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej drodze edukacyjno – zawodowej!
            spinka  

 

 

 

18
cze

O tym, że wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej jest niezwykle ważny, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą także o tym uczniowie naszej szkoły, a zwłaszcza młodzież z klasy III gimnazjum, która od maja aktywnie uczestniczy w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

Czytaj więcej...
13
cze
W ramach profilaktyki prozdrowotnej, uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wzięli udział w programie edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”, którego koordynatorem została pani Aneta Boryczko. Głównym celem programu było zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu.
Zajęcia realizowane były w oparciu o wspaniałe materiały dydaktyczne opracowane przez organizatorów programu, Główny Inspektorat Sanitarny.
         okadka caa
Czytaj więcej...
09
cze

 "Najlepsze u Mamy jest to, że ją mamy..."

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym wszystkie Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy.
W przygotowaniach do obchodów święta naszych mam uczestniczyły zarówno przedszkolaki jak i dzieci z klas 1-3  ze swoimi wychowawczyniami: p. Teresą Gizarą,
p. Edytą Lianą i p. Matrią Pater. Uczniowie - wspólnie ze swoimi mamami - brali udział w zmaganiach sportowych, zajęciach artystycznych, rozwiązywali zagadki i kalambury. Dzieci przygotowały również ciekawy program artystyczny oraz kwiaty i niespodzianki dla mam. 

Czytaj więcej...
05
cze

 

Jak każdego roku Dzień Dziecka w naszej szkole obfitował w wiele atrakcji i różnił się od zwykłego dnia spędzonego w ławce szkolnej. Zarówno dzieci z kl. 1-3, jak i uczniowie klas starszych spędzili ten dzień poza szkołą, uczestnicząc w wycieczkach połaczonych z ciekawymi seansami filmowymi w kinach.

Szczególnie interesująco spędzili ten dzień uczniowie klas 1-3.

Czytaj więcej...
15
maj

"To co przeżyło jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamięci"

Maj jest bogaty w ważne daty i rocznice wielkich wydarzeń historycznych. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona Świętom Majowym. Uczniowie klasy VI oraz uczniowie gimnazjum w multimedialnym widowisku przypomnieli wydarzenia, których rocznice przypadają w tym miesiącu.

Czytaj więcej...
15
maj

 

7 kwietnia w naszej szkole odbył się przegląd małych form teatralnych pod hasłem „W Baśniowej Krainie”. Uczniowie klas 1-5 SP, pod opieką wychowawcy lub nauczyciela polonisty, przygotowali przedstawienia. Wybrali scenariusz, kostiumy, elementy dekoracji, podkład muzyczny. Nauczyli się swoich ról i wyćwiczyli ruch sceniczny. Na spotkanie zaprosiliśmy panią dyrektor Jadwigę Kalisz oraz nauczycieli. Na widowni zasiedli… aktorzy i widzowie zarazem. Nikt się nie nudził – każdy miał jakąś rolę do odegrania.

Czytaj więcej...
04
maj

"Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż przyjmowane są już zgłoszenia uczestników do wojewódzkiego konkursu wiedzy pn. „Moja mała Ojczyzna” – IV edycja. Dzięki wspaniałej idei w pełni wpisującej się w proces edukacyjny dzieci i młodzieży, konkurs został objęty honorowym patronatem przez Panią Barbarę Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie oraz Panią Urszulę Nowogórską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Udział w konkursie jest dla uczniów niezwykłą okazją poznania Małej Ojczyzny, jaką jest otaczająca przyroda, kultura, tradycja. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”. Projekt jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III z terenu powiatu limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz gorlickiego. Zakres wiedzy, który obejmuje zagadnienia związane z konkursem zawierają specjalnie opracowane przez Organizatora konkursu publikacje."

Ewelina Król

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”

Czytaj więcej>>Regulamin konkursu
   

Plakat A3 2017 MMO

 

 

 

10
mar

10 marca odbył się w naszej szkole apel poświęcony 220. rocznicy powstania "Mazurka Dąbrowskiego" i 90. rocznicy ustanowienia go hymnem Polski.
Apel został przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Edyty Duran. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania wszystkich zwrotek naszego hymnu.

Czytaj więcej...
27
kwi

spinka

W gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Klęczanach rozpoczyna się projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są Politechnika Krakowska – CPiP PK oraz organ prowadzący Gmina Gorlice.

spinka3

Czytaj więcej...
21
kwi

W dniach 19 IV – 21 IV 2017 r. dziewiętnastu uczniów klasy III naszego gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w czasie trzech kolejnych dni.

Pierwszego dnia – część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

Drugiego dnia - część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

Trzeciego dnia - język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Życzymy powodzenia!

egz17a     egz17d
13
kwi
 koszyk

Wielkanoc to wyjątkowy czas – otuchy i nadziei, radości i pokoju
odradzania się wiary i odświeżania miłości…

Życzymy Wam, by tegoroczne Święta Wielkanocne
przyniosły szczęście oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem
i niech da siłę w pokonywaniu trudności,
a także pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
uczniowie i pracownicy
ZS w Klęczanach
05
kwi

29 marca społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Klęczanach obchodziła swoje święto – Dzień Samorządności. Uczniowie wzięli władzę w swoje ręce i przygotowali tegoroczne obchody pod hasłem „Grunt to dobre wychowanie”. W działania zaangażowały się klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum wraz z wychowawcami. W ramach konkursu „Grunt to dobre wychowanie”, uczniowie podjęli szereg różnych działań. Przygotowali „kulturalne drzewko” z hasłami propagującymi zasady savoir vivre; wykonali gazetkę ścienną, prezentację multimedialną na wylosowany temat (klasa IV – strój wizytówką człowieka, V – w restauracji, VI – w operze, teatrze, kinie, I G – w bibliotece, II G – przy stole, III G – w środkach transportu); wymyślili klasowe hasło, wierszyk lub piosenkę o dobrym wychowaniu, wzięli udział w quizie oraz plebiscycie „Mistrz dobrych manier”.

Czytaj więcej...
05
kwi

„Rysunek z motylem”

„Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości” to przedsięwzięcie, które po raz czwarty zostało zorganizowane przez Zespół Szkół w Łużnej dla uczniów powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego oraz Miasta Nowy Sącz i Miasta Tarnów. Tegoroczny temat brzmiał „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”- Droga Polaków do Niepodległości.
Uczniowie naszej szkoły reprezentowali nas w konkursach: historycznym, plastycznym oraz literackim. W konkursie historycznym dla klas szkoły podstawowej udział wziął Natan Siwulski, uczeń klasy piątej, a w konkursie klas gimnazjalnych uczniowie klasy trzeciej w składzie: Emilia Wójcikiewicz, Marcin Bedus, Jakub Wacławik. Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennicy klasy trzeciej gimnazjum, Angeliki Per w konkursie literackim, w którym zajęła I miejsce, a tytuł pracy brzmiał „Rysunek z motylem”.

Serdecznie gratulujemy!

lozna2   lozna    lozna3

Aneta Boryczko

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka