Custom image
23
maj

 

Dyrektor szkoły, nauczyciele, Rada Rodziców oraz Placówka Wsparcia Dziennego - świetlica FENIKS - serdecznie zapraszają na Piknik Rodzinny, który zaplanowano na 30 maja 2019 r.
Impreza odbędzie się w godzinach 16.00-19.00 w obejściu szkoły lub na sali gimnastycznei i holu (w razie niesprzyjającej pogody).
Dzieci czeka wiele atrakcji (szczegóły na plakacie), a wspaniałą zabawę poprowadzi KLAUN ROBERTO. 

 

 


B. C-M

POWIĘKSZ>>

                    piknik2019
20
maj

7 maja po raz kolejny obchodziliśmy uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „A co to takiego konstytucja? Otóż jest bardzo ważne dla państwa, by miało konstytucję, czyli zbiór praw i obowiązków jego obywateli. Obecna konstytucja różni się od tej z 1791 roku – jest dopasowana do współczesnych czasów. Czy wiecie, jakie zawiera Wasze prawa?
1. Macie prawo, ale też obowiązek chodzenia do szkoły.
2. Macie prawo do opieki lekarskiej.
3. Macie prawo do tego, byście byli bronieni przez armię naszego kraju.”
Tymi słowami narratorzy (Oliwier Przybyłowicz i Bartosz Stygar) rozpoczęli swój występ przed szkolną publicznością.

 

Czytaj więcej...
09
maj

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Oświatowego Zespołu Ekonomicznego-Oświatowego Gminy Gorlice są dostępne do wglądu natępujące informacje dotyczące Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki za rok 2018. 

Link do zasobu: https://bip.malopolska.pl/ozeggorlice,a,1595022,bilanse.html

/podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)/

23
kwi

Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klęczanach zbliża się do końca.
W tej chwili trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wykonano już podstawowe instalacje: CO, elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz sieć komputerową LAN z dostępem do Internetu. Budynek jest ocieplony, położono tynki wewnętrzne i wylewki. Zamontowano plastikowe okna i drzwi. Jest gotowa elewacja całego obiektu. Uporządkowano otoczenie przedszkola - powstał wygodny parking. Obecnie trwają prace przy układaniu płytek i montażu wyposażenia w łazienkach, kuchni i sanitariatach. 
Głównemu wykonawcy - firmie GOR-BUD z Gorlic - udało się dotrzymać wszystkich terminów. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2019 r.

B. C-M

panorama2pp

 

Czytaj więcej...
19
kwi

Wielkanoc to wyjątkowy czas – otuchy i nadziei, radości i pokoju
odradzania się wiary i odświeżania miłości…

Życzymy Wam, by tegoroczne Święta Wielkanocne
przyniosły szczęście oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem
i niech da siłę w pokonywaniu trudności,
a także pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 ikona
17
kwi

Rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wprowadzania zmian w polskim systemie edukacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, egzaminy końcowe przeprowadzono dla dwóch roczników uczniów. Po raz ostatni odbył się egzamin gimnazjalny, a po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów to ważny sprawdzian wiedzy i umiejętności, w dużej mierze decydujący o ich dalszej karierze edukacyjnej.
Egzaminy gimnazjalne odbyły się w dniach 10 - 12 kwietnia:
• 10 kwietnia od godz. 9.00 odbywał się egzamin z historii i wiedzy i społeczeństwie, a od godz. 11.00 z języka polskiego,
• 11 kwietnia od godz. 9.00 trwał egzamin z przedmiotów przyrodniczych,
• 12 kwietnia to ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego, w który to uczniowie zdawali egzamin z języka angielskiego.

Egzaminy ósmoklasisty przeprowadzono w dniach 15 - 17 kwietnia:
• 15 kwietnia od godz. 9.00 z języka polskiego,
• 16 kwietnia od godz. 9.00  z matematyki,
• 17 kwietnia to ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty, w którym to uczniowie od godz. 9.00 zdawali egzamin z języka angielskiego.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty będą ogłoszone 14 czerwca 2019 r.
Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników!

Czytaj więcej...
16
kwi

 

 

Nabór do szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie, od dnia 25 kwietnia 2019 r., przez platformę https://malopolska.edu.com.pl jednocześnie dla dwóch roczników, dla których zgodnie z przepisami, przygotowano dwa oddzielne systemy.
Pierwszy system przygotowano dla kandydatów, którzy ukończą 8-letnią szkołę podstawową (przycisk niebieski), natomiast drugi system, do którego prowadzi zielony przycisk, przeznaczony jest dla kandydatów, którzy ukończą 3 klasę gimnazjalną. Po zalogowaniu do odpowiedniego systemu, kandydaci znajdą niezbędne informacje o ofercie edukacyjnej przygotowanej przez szkoły średnie, a także szczegółową instrukcję dotyczącą przechodzenia kolejnych etapów naboru. 

W obecnym roku wprowadzanie  danych odbywać się będzie bezpośrednio przez uczniów lub ich rodziców.

           rekrutacja m
       Pełna informacja 
15
kwi

Zakończyły się wyjazdy i udział w zajęciach w ramach projektu „Poznaj zawód inżyniera” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie z naszej szkoły brali udział w zajęciach na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach: dla dzieci i młodzieży. Podczas tego roku szkolnego odbyły się trzy takie wyjazdy. 13 kwietnia 2019 r. w zajęciach i warsztatach na Politechnice Krakowskiej udział wzięły dzieci z klas: 2 SP, 3 SP i 4 SP. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach: „Chemia czy magia” oraz „Skarby architektury”.
W sumie w warsztatach na politechnice Krakowskiej uczestniczyli niemal wszyscy uczniowie klas 2 SP- III gimnazjum.
Wyjazdy i udział w warsztatach i zajęciach były całkowicie bezpłatne. Dodatkowo, na miejscu, uczniowie otrzymali II śniadanie oraz obiad.

Katarzyna Jagielska-Liana

Czytaj więcej...
09
kwi

Egzaminy gimnazjalne oraz Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Klęczanach odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

08
kwi
W związku z trwającym strajkiem nauczycieli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się do odwołania. 
Dla dzieci, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
Prosimy o śledzenie mediów odnośnie oficjalnej informacji o zakończeniu strajku.
02
kwi

W piątek 29 marca 2019 r. przy okazji podsumowania obchodów pierwszego dnia wiosny dokonaliśmy również posumowania XIX edycji GÓRY GROSZA, w której to po raz kolejny braliśmy udział. Akcję przeprowadził i podsumował Samorząd Uczniowski.

Podczas zbiórki zebraliśmy w sumie 7343 monet i 1 banknot 10 zł co dało łączną kwotę 195,22 zł. Klasom które zebrały najwięcej monet w przeliczeniu na jednego ucznia przyznaliśmy pamiątkowe dyplomy. W wyniku podsumowania zwycięzcami zbiórki zostały klasy:
I MIEJSCE - KLASA 5
II MIEJSCE - KLASA 1 SP
III MIESJCE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY II
WYRÓŻNIENIE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I
Wszystkim zaangażowanym zespołom serdecznie dziękujemy, gdyż w pomaganiu liczy się każdy grosz.

01
kwi

W piątek 29 kwietnia 2019 r. podczas krótkiego apelu w holu szkoły odbyło się posumowanie konkursów zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski związanych z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Przypomnijmy, że pierwszy konkurs polegał na ułożeniu wiosennego, motywującego hasła, rymowanki lub wierszyka. Dodatkowo każdy zespól klasowy musiał przygotować plakat z tym hasłem, który potem eksponowany był w holu szkoły. Zwycięskie hasła zostały wyłonione podczas głosownia, w którym mógł wziąć udział każdy uczeń oraz nauczyciel obecny w danym dniu w szkole.

Czytaj więcej...
29
mar

Początek nowej pory roku to doskonała okazja, aby pożegnać zimę, a wraz z nią niesprzyjające warunki atmosferyczne. Jednym z najpowszechniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny. Kukła - marzanna, którą robi się ze słony i różnych tkanin na podobiznę kobiety, a następnie topi, ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma zabawy, jednak w czasach słowiańskich rytuał ten traktowano bardzo poważnie. Uczniom ten dzień kojarzy się z tzw. Dniem Wagarowicza. 
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada na ten sam termin. Kalendarzowa wiosna rozpoczęła się 21 marca i jest to termin stały.
W tym roku był to czwartek.  W 2019 roku pierwszy dzień astronomicznej wiosny wypadł w środę, 20 marca. W naszej szkole - ze względów organizacyjnych - Dzień Wiosny obchodzony był w piątek 22 marca. 
W tym dniu uczniowie nie byli odpytywani, nie było kartkówek i sprawdzianów. Wszyscy ubrali się "na zielono".  Wykonano plakaty o tematyce wiosennej z krótkimi hasłami (rymowankami) motywującymi wszystkich do działania. Zwycięzcy w każdym z konkursów otrzymali symboliczne upominki.
Organizatorem szkolneg Dnia  Wiosny był Samorząd Uczniowski.

Czytaj więcej...
29
mar

 

W dniu 21 marca uczniowie klasy III gimnazjum wzięli udział w Targach Zawodów w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu MKZ II w Małopolsce, a jego głównym celem było wprowadzenie młodzieży w różnorodny świat zawodów.
Szkoły ponadgimnazjalne województwa małopolskiego prezentowały swoje oferty edukacyjne, a obecni na targach doradcy zawodowi udzielali młodzieży wskazówek i porad w zakresie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Uczniowie zaopatrzeni w liczne informatory wrócili w dobrych nastojach do szkoły.
         zaw4
28
mar

 

Szanowni Państwo!

W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Dyrektora SP w Klęczanach zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

W tym roku  nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym, dzięki której możliwe będzie pozyskanie środków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej placówki, np. doposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne, czy też dofinasowanie koniecznych napraw i remontów. 

Dotychczas ze środków pochodzących z akcji "1% dla naszej szkoły" zakupiono szafki szatniowe dla 24 uczniów oraz  dwa rzutniki multimedialne wraz z ekranami do sal lekcyjnych.

Jeden procent - to niewiele. Jednak pomnożony przez wielu podatników może przynieść  pokaźne kwoty.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o przekazanie 1% podatku - na rzecz dzieci z naszej szkoły i przedszkola - spotka się ze zrozumieniem i życzliwością z Państwa strony.


B. C-M

        plakatfsmm 

   

spwizytowka

 

spwizytowka2

Odwiedź stronę: www.fsmm.pl

 

04
mar

W dniu 4 marca w ramach projektu MKZ II, uczniowie klasy trzeciej gimnazjum wraz z opiekunem udali się z wizytą zawodoznawczą do domu weselnego „Galicja” w Klęczanach. Zwiedziliśmy część gastronomiczną lokalu, zostaliśmy zapoznani z zasadami pracy kucharzy, zasadami bhp i wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obejrzeliśmy część lokalu przeznaczoną dla gości oraz dowiedzieliśmy się, jakie są plusy i minusy związane z zawodem menagera. Poznaliśmy podstawowe standardy obsługi gości, nakrywania stołów oraz kelnerskiego savoir vivre. Dzięki uprzejmości managera lokalu, pana Łukasza, zostaliśmy wprowadzeni w tajniki gastronomii na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej...
26
lut

22 lutego 2019 roku w Sali Sportowej w Szymbarku odbyła się XIV edycja Mistrzostw Gminy Gorlice Nauczycieli i Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej – Trójek Mieszanych. Gospodarzem tegorocznych zmagań sportowych była Szkoła Podstawowa w Zagórzanach, a wzięło w nich udział 6 zespołów: reprezentacje Dominikowic, Szymbarku, Stróżówki, Kobylanki, Klęczan oraz reprezentanci Urzędu Gminy. 

Zawody rozegrane zostały systemem Każdy z każdym, w meczach dwu setowych do 15 pkt. Zgodnie z regulaminem zawodów w każdej z drużyn występować musiało dwóch zawodników i jedna zawodniczka. W meczach stojących momentami na bardzo wysokim poziomie, nie brakowało wielkiej ambicji, poświęceń i zaciętości. Po rozegraniu całego turnieju w którym odbyło się 15 meczy okazało się, że dwie drużyny zdobyły taka samą liczbę punktów, o wszystkim zadecydować musiały tzw. „małe punkty” zdobyte przez te zespoły.
Po dokładnym przeliczeniu zwycięzcami zostali reprezentanci Szkoły Podstawowej w Kobylance, którym udało się obronić Tytuł Mistrzów Gminy sprzed roku. Na drugim miejscu, podobnie jak rok temu uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Klęczanach w składzie: Katarzyna Jagielska-Liana - kapitan, Tomasz Górki i Rafał Liana.

tur3     tur2
Czytaj więcej...
18
lut

Szanowni Państwo!
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach informuje, że trwają zapisy dzieci do Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów do kl. I  Szkoły Podstawowej w Klęczanach na rok szkolny 2019/20.
Zapisy trwają od 18 lutego do 18 marca. Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klęczanach w godzinach 8:00 – 15:00 lub na stronie internetowej szkoły.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (18) 351 11 04.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie rodzica kandydata - r. szk. 2019/2020
Wniosek o przyjęcie do przedszkola - r. szk. 2019/2020
Wniosek o przyjęcie do klasy I - r. szk. 2019/2020
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - r. szk. 2019/2020
Zgłoszenie dziecka do kl. I (odwód szkoły) - r. szk. 2019/2020

 

14
lut

".... Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Gorlice w ramach projektu „Nowosądecki Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). 

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu - a co za tym idzie - możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Na obszarze gminy Gorlice projekt obejmie swym zasięgiem 3916 gospodarstw domowych w miejscowościach: BIELANKA, BYSTRA, DOMINIKOWICE, GORLICE, KLĘCZANY, KOBYLANKA, KWIATONOWICE, ROPICA POLSKA, STRÓŻÓWKA, SZYMBARK, ZAGÓRZANY oraz 44 szkoły w miejscowościach: BYSTRA, DOMINIKOWICE, GORLICE, KLĘCZANY, KOBYLANKA, KWIATONOWICE, ROPICA POLSKA, STRÓŻÓWKA, SZYMBARK, ZAGÓRZANY. Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc " (zakładka  POPC2).

 Całość artykułu na stronie: https://uniaswiatlowodowa.pl

13
lut
 ko

 se

Kuratorium Oświaty w Krakowie prezentuje nowy system edukacji obowiązujący w polskich szkołach

12
lut

 "Kocie zabawy przedszkolaków czyli wesoło obchodzimy Dzień Kota"

 

Podczas zajęć w młodszej grupie przedszkolnej, 8 lutego obchodziliśmy Dzień Kota. W Polsce obchody Dnia Kota przypadają na dzień 17 lutego.

Głównym celem ustanowienia tego święta jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących kotów, które nieraz wiodą bardzo ciężkie życie. W samej Polsce jest około 17 tysięcy bezdomnych kotów. Dlatego chcieliśmy już w przedszkolu uwrażliwiać dzieci na krzywdę zwierząt oraz na to, żeby nie porzucać ich, bo to nie zabawki.

Maluchy dowiedziały się również jak zapewnić im prawidłową opiekę oraz poznały ciekawostki na ich temat. W tym dniu dzieci przyniosły ze sobą kotki-maskotki, książeczki o kotkach, a niektóre same stały się kotkami i chętnie uczestniczyły w organizowanych zabawach i zajęciach.

Urszulia Wilczkiewicz 

     dzk 


 

 

01
lut

"Ile gwiazd na niebie lśni
Tyle przynieś Nowy Roku
Naszym drogim Babciom, Dziadkom
Jasnych i szczęśliwych dni.
Nowy Roku, dużo zdrowia
I pociechy z wnuków daj
By w radości i bez smutków
Każdy dzień się zmieniał w raj"

1 stycznia, jak co roku w naszej szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku szkolnym wspólne jasełka przygotowali uczniowie klas 1-3 razem z przedszkolakami.
W tym dniu dzieci zaprosiły do szkoły swoje kochane babcie i dziadków. Dzieci przygotowały dla nich jasełka „Betlejemska dobranocka”. Na scenie pojawiły się postacie z bajek, które składały dary dla małego Jezusa. Gwiazdeczki zatańczyły swój niezwykły taniec zakończony wypuszczeniem balonów napełnionych helem. Do szopki przybyli również z darami Trzej Królowie. Piękne pastorałki w wykonaniu dzieci umiliły gościom występ.

Czytaj więcej...
28
sty

W bardzo szybkim tempie postępują prace przy budowie nowego przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klęczanach. Gotowe są ściany nośne oraz stropy i schody wewnątrz budynku.  Położono więźbę dachową i pokrytą ją blachodachówką. Ukończono montaż okien i drzwi. Obecnie trwają prace przy ociepleniu ścian budynku i nakładaniu tynków. 

Warto przypomnieć, że realizacja tej inwestycji  była możliwa dzięki zewętrznemu wsparciu  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 75% planowanych wydatków, a jej koszt to 862 tys. zł.

Głównym wykonawcą jest firma GOR-BUD z Gorlic. Zakończenie inwestycji ma nastąpić we wrześniu 2019 r.

Czytaj więcej...
28
sty

Zarządzenia Wójta Gminy Gorlice z dnia 29 stycznia 2019 r. dotyczące rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych i klasy I SP w Klęczanach

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka