Custom image
23
paź

Projekt Krokus realizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście rusza w naszej szkole po raz trzeci!

W ramach projektu uczniowie otrzymali cebulki żółtych krokusów, które zasadzone na jesień zakwitną końcem zimy i będą symbolizować półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu.

Czytaj więcej...
23
paź

Pierwsze zajęcia w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu MKZ II w Małopolsce już za nami. Projekt realizowany w naszej szkole obejmuje zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne.
Jakie działania podjęliśmy podczas warsztatów? Po zapoznaniu się z materiałami z zakresu rynku pracy i edukacji uczyliśmy się pisać cv i list motywacyjny oraz ćwiczyliśmy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Wchodziliśmy w role pracodawców i pracowników, poznawaliśmy zasady obowiązujące w trakcie rozmowy o pracę.

Czytaj więcej...
15
paź

Wrzesień i październik to miesiące, w których cała nasza społeczność szkolna zaangażowana była w akcje promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Hasło „Odblaskowa szkoła” przyświecało nam na co dzień. Wiele razy, na drogach naszej miejscowości, można było spotkać uczniów w kamizelkach odblaskowych. Nasi uczniowie wykorzystują odblaski w codziennym życiu, chodząc do i ze szkoły. W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” uczniowie spacerowali w kamizelkach po drogach naszej wsi Klęczany, promując noszenie odblasków.

 

Czytaj więcej...
14
paź

W dniu 13 października 2017 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tradycją naszej wspólnoty stało się łączenie tego święta z obchodami Dnia Papieskiego. Uroczystość rozpoczęliśmy od uczczenia pamięci wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Młodzież zaprezentowała materiał filmowy oraz edukacyjny przygotowany pod kierunkiem księdza Michała Liputa. XVII Dzień Papieski przeżywaliśmy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po tej części uczciliśmy kolejną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

Czytaj więcej...
14
paź

14 października 2017 w naszej szkole odbył się DZIEŃ SENIORA. Wśród gości znalazł się między innymi ksiądz proboszcz H. Rzeźnik, Wójt Gminy Gorlice Pan Ryszard Guzik oraz radny Gminy Gorlice Mieczysław Skowron.
Imprezie przyświecało hasło „ BĄDŹ WIDOCZNY”. Uczniowie naszej szkoły zachęcali gości do używania elementów odblaskowych.

 

Czytaj więcej...
10
paź

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” 10 października 2017 r. w progach naszej szkoły zagościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Policjanci spotkali się z dziećmi i młodzieżą z kolejnych etapów edukacyjnych. Podczas spotkania rozmawiano o przepisach ruchu drogowego, o prawidłowym poruszaniu się po jezdni i obowiązkach policjanta na służbie. Uczniowie byli bardzo dociekliwi, na szczęście policjanci zaspokoili w pełni potrzebę informacji.

Czytaj więcej...
09
paź

 

 

Młodzież Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach zaprasza na „IMIENINY BABCI ANIELI” - przedsięwzięcie w ramach projektu Młodzi – Aktywni - Kreatywni.
Odbędzie się ono dn. 22 października 2017 w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach o godz. 15.00.

W programie:
1. Spektakl wielopokoleniowy z udziałem młodzieży, nauczycieli i przedstawicieli społeczności lokalnej.
2. Poczęstunek.
3. Muzyczne rozmaitości – zabawa przy dźwiękach przebojów kilku pokoleń.

Opiekę nad całością przedsięwzięcia sprawuje pani Edyta Duran.

 Serdecznie zapraszamy!

  Szczegóły na plakacie (powiększ) >>>

                                                                         plakiatibmm
05
paź

W dniu 5 października 2017 r., w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach odbyła się prezentacja przedsięwzięcia „Od MAK – a do Strażaka”. To pierwsza inicjatywa gimnazjalistów z Klęczan przygotowana ramach projektu Młodzi – Aktywni – Kreatywni.  Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany „Jaskółka” przy wsparciu finansowym MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i publicznym.
Grupa uczniów klas II i III gimnazjum, biorących w udział w projekcie MAK, w składzie: Julia Furmanek, Dominik Nigbor, Patryk Rafalski, Anna Wacławik, Julia Wal, Weronika Wielopolska, Wiktoria Wielopolska, Martyna Kamińska, Karolina Pyznar, Aleksandra Stempkowicz, Martyna Wójcicka i Oliwia Zawiła, wystąpiła z ciekawą inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).

Czytaj więcej...
11
paź

We wrześniu po raz drugi obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Sybiraka. Przypada on na dzień 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, kiedy to w wyniku represji przeprowadzonych na okupowanych terenach, setki tysięcy osób zostało deportowanych na wschód, głównie na Syberię. By oddać hołd rodakom, uczestnicy apelu odśpiewali hymn narodowy oraz wysłuchali hymnu Sybiraków, okolicznościowych wierszy i wspomnień zesłańców. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, Jadwiga Kalisz podsumowując uroczystość. Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką, pani Anety Boryczko.

Czytaj więcej...
15
wrz

 

Uczniowie klas II-III gimnazjum naszej szkoły, biorący w udział w projekcie MAC, wystąpili z ciekawą inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). Młodzież uzyskała dużą pomoc i wsparcie w realizacji tego pomysłu ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach. 
W dniu 24 IX 2017 r. odbędzie się wspólna plenerowa impreza strażaków z OSP i gimnazjalistów z MDP, na której ten interesujący projekt będzie zaprezentowany, zarówno społeczności szkolnej jak i wszystkim mieszkańcom Klęczan. Młodzież - w realizacji tego zadania - wspomagają opiekunowie p. Edyta Duran i p. Iwona Felenczak-Pyż. Zapowiada się wiele atrakcji  m. in. szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, pokazy strażackie oraz zawody drużyn MDP i OSP.
Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na plakacie (powiększ)>>>

B. C-M    

                              macp1                              
15
wrz

 

W dniach od 6 do 12 września 2017 r. odbywała się w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach rekrutacja do projektu ModernRekrutacyjna w składzie Katarzyna Ciapaj – przewodnicząca komisji, Edyta Duran i Aneta Boryczko, po dokonaniu weryfikacji złożonych przez uczniów „Formularzy zgłoszenia”, zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi zawartymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, zakwalifikowała do udziału w projekcie trzynastu uczniów klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach.

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się u prowadzącego Szkolny Punkt Informacji i Kariery, pani mgr Anety Boryczko oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach, pani mgr Jadwigi Kalisz. 

       Aneta Boryczko
                 

spinka

14
wrz

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła weźmie udział w VIII edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.

Podejmowane przez nas działania będą świadczyć o tym, iż dbamy o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Będziemy realizować zadania, których celem jest uświadomienie społeczności szkolnej i lokalnej jak ważną rolę odgrywają odblaski. Na co dzień uczymy i przypominamy dzieciom i młodzieży o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, ale we wrześniu i październiku, czyli w czasie trwania akcji będziemy szczególnie mocno promować inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym.

                   

odblaskowa

 

Czytaj więcej...
12
wrz

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało dotację na realizację projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.
Jak powszechnie wiadomo, pojęcie patriotyzmu najczęściej wyjaśniane jest jako postawa, którą cechuje umiłowanie oraz oddanie ojczyźnie. Patriotyzm to również szacunek i troska o własną ojczyznę. Każdy kraj jest silny przede wszystkim siłą swych obywateli, zarówno tych młodych, jak i tych starszych. Miłość do ojczyzny pobudza dojrzałą dumę narodową, a ta z kolei mobilizuje do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie. Z tego względu ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyną, dobra znajomość jej historii, kultury, tradycji i wartości.

Czytaj więcej...
12
wrz

Od września bieżącego roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Klęczanach będzie kontynuowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010, w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego uczniów. Zakres wsparcia obejmuje zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty i poradnictwo indywidualne dla uczniów naszej szkoły.
Naszym celem będzie też umożliwianie młodzieży poszerzania wiedzy o zawodach i rynku pracy np. poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno–zawodowym.

12
wrz

4 września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  Uroczystość inauguracji poprzedziła msza św. poprowadzona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika w obecności pocztu sztandarowego, uczniów, rodziców i nauczycieli. Część oficjalna odbyła się w hali sportowej. Powitaliśmy serdecznie nowych uczniów, nauczycieli oraz pierwszoklasistów, którymi opiekować się będzie p. Maria Pater. Dyrektor szkoły p. Jadwiga Kalisz życzyła wszystkim uczniom udanego roku szkolnego, sukcesów w nauce i sporcie, rozwjania swoich pasji i zainteresowań. 

                                                                          B. C-M

 

Czytaj więcej...
29
cze

Wakacje 2017!!!

23 czerwca 2017 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uroczyście zakończyli naukę.

Czytaj więcej...
29
cze

W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00  odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas III gimnazjum, którzy po dziesięciu latach nauki w Zespole Szkół w Klęczanach zostali jego absolwentami. Dla gimnazjalistów nadszedł czas pożegnania ze szkołą, nauczycielami, klasą oraz młodszymi kolegami.

Czytaj więcej...
22
cze

W okresie od 29 marca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r., dzięki współpracy i dofinansowaniu Województwa Małopolskiego i Gminy Gorlice, w Zespole Szkół w Klęczanach realizowano MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
W trakcie trwania projektu utworzono 2 grupy z uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Pierwsza grupa liczyła 12 uczestników, a druga 13 uczestników. Dla nich - w ramach godzin dodatkowych - zorganizowano naukę pływania na krytej pływalni “Fala” w Gorlicach. Nauka pływania odbywała się raz w tygodniu, w środę po lekcjach. Realizacja zajęć była prowadzona równolegle dla obu grup. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzystał z 20 godzin lekcyjnych nauki pływania.

Czytaj więcej...
22
cze

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów klasy III gimnazjum było zarazem zakończeniem ich udziału w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
Uczniowie, którzy uczęszczali na konsultacje i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery uzyskali zaświadczenia o udziale w projekcie, które wręczyła im pani dyrektor Jadwiga Kalisz, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie wyróżnieni na forum szkoły to: Gabriela Augustyn, Izabela Bieleń, Angelika Per, Ewelina Rutana, Patrycja Rolak, Emilia Wójcikiewicz, Jakub Wacławik. Wszystkim uczniom klasy III gimnazjum życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej drodze edukacyjno – zawodowej!
            spinka  

 

 

 

18
cze

O tym, że wybór zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej jest niezwykle ważny, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą także o tym uczniowie naszej szkoły, a zwłaszcza młodzież z klasy III gimnazjum, która od maja aktywnie uczestniczy w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

Czytaj więcej...
13
cze
W ramach profilaktyki prozdrowotnej, uczniowie klasy IV szkoły podstawowej wzięli udział w programie edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”, którego koordynatorem została pani Aneta Boryczko. Głównym celem programu było zapobieganie paleniu papierosów wśród uczestników zajęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich dalszym życiu.
Zajęcia realizowane były w oparciu o wspaniałe materiały dydaktyczne opracowane przez organizatorów programu, Główny Inspektorat Sanitarny.
         okadka caa
Czytaj więcej...
09
cze

 "Najlepsze u Mamy jest to, że ją mamy..."

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym wszystkie Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie naszej szkoły uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy.
W przygotowaniach do obchodów święta naszych mam uczestniczyły zarówno przedszkolaki jak i dzieci z klas 1-3  ze swoimi wychowawczyniami: p. Teresą Gizarą,
p. Edytą Lianą i p. Matrią Pater. Uczniowie - wspólnie ze swoimi mamami - brali udział w zmaganiach sportowych, zajęciach artystycznych, rozwiązywali zagadki i kalambury. Dzieci przygotowały również ciekawy program artystyczny oraz kwiaty i niespodzianki dla mam. 

Czytaj więcej...
05
cze

 

Jak każdego roku Dzień Dziecka w naszej szkole obfitował w wiele atrakcji i różnił się od zwykłego dnia spędzonego w ławce szkolnej. Zarówno dzieci z kl. 1-3, jak i uczniowie klas starszych spędzili ten dzień poza szkołą, uczestnicząc w wycieczkach połaczonych z ciekawymi seansami filmowymi w kinach.

Szczególnie interesująco spędzili ten dzień uczniowie klas 1-3.

Czytaj więcej...
15
maj

"To co przeżyło jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamięci"

Maj jest bogaty w ważne daty i rocznice wielkich wydarzeń historycznych. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona Świętom Majowym. Uczniowie klasy VI oraz uczniowie gimnazjum w multimedialnym widowisku przypomnieli wydarzenia, których rocznice przypadają w tym miesiącu.

Czytaj więcej...
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka