Custom image
06
lis

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w związku z rozwojem epidemii rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń dotyczących stacjonarnego nauczania.
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Oznacza to, że wszystkie klasy I-VIII szkoły podstawowej do 29 listopada będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej będą funkcjonować bez zmian. Będzie zapewnione funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie możliwość dla uczniów klas ósmych przeprowadzenia konsultacji indywidualnej lub w małych grupach, do 5 osób po wcześniejszej umówieniu się z nauczycielem.
Bardzo proszę aby w tych dniach nauki zdalnej zapewnić uczniom właściwą opiekę w domu.
Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny i platformę Classroom, przesyłając Waszym uczniom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Nauka w trybie zdalnym będzie prowadzona zgodnie z planem lekcji, a jedna lekcja on-line będzie trwała ok. 30 min. Proszę o zachęcanie uczniów do śledzenia informacji w dzienniku elektronicznym oraz korzystania z platformy.
Jeszcze raz Proszę Państwa o potraktowanie zaistniałej sytuacji bardzo poważnie. 
Przerwa w zajęciach szkolnych nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. W przypadku problemów ze sprzętem do nauki zdalnej szkoła może udzielić wsparcia.
Przypominamy również o stosowanie się do nowych zasad bezpieczeństwa oraz do podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.
Szanowni Państwo liczę, że wszyscy w zaistniałej sytuacji zachowamy się odpowiedzialnie i rozsądnie. W przypadku wątpliwości zostajemy do Państwa dyspozycji. Proszę jednocześnie o śledzenie na bieżąco doniesień medialnych (MEN, GIS, MZ). O wszelkich zmianach będziemy Was informować przy użyciu dziennika elektronicznego i szkolnej strony www.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach
Rafał Liana

12
lis

Godziny udostępniania księgozbioru biblioteki szkolnej dla uczniów i rodziców w czasie nauczania zdalnego

(od 9 listopada 2020)

Dzień tygodnia

Godziny wypożyczeń

poniedziałek

1100 – 1200

wtorek

1300 – 1400

środa

1200 – 1300

czwartek

1100 – 1200

piątek

1100 – 1200

 

 

30
paź

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach

2 listopada 2020 r. – poniedziałek – dzień po Dniu Wszystkich Świętych,
4-5 stycznia 2021 r. – poniedziałek, wtorek - dni przed Świętem Trzech Króli,
25, 26, 27 maja 2021 r. – wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty,
4 czerwca 2021 r. – piątek - dzień po Bożym Ciele,
24 czerwca 2021 r. – dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego.

W powyższe dni oddziały przedszkolne w szkole podstawowej pracują wg normalnego rozkładu, a uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach dostosowanych do potrzeb.
Niniejszy wykaz został pozytywnie zaopiniowany przez:
Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Klęczanach – uchwała nr 8/2020/2021 z dnia 10 września 2020 r.,
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Klęczanach – uchwała nr 5/2020/2021 z dnia 15 września 2020 roku.

27
paź

Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”. Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego w nim uczestnictwa.
Konkurs jest adresowany do rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie:

https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/


Prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem Konkursu

Palakatem informacyjnym

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

* Informacje

* Jak się spisać?

 

27
paź

Od poniedziałku 26 października 2020 r. nauka w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej będzie odbywać się wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-Suite Google oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia.
Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć, a lekcje trwać będą maksymalnie 30 minut, co spowoduje wydłużenie przerw.
Powyższe ustalenia zostały podjęte w efekcie sygnałów nadmiernego obciążenia pracą zdalną w dniach zwiększonej liczby godzin dydaktycznych i są zgodne z § 1a. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej nowe zasady funkcjonowania szkół mają obowiązywać do 8 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie 26/2020
Dyrektora Szkoły Szkoły Podstawowej w Klęczanach
z dnia 26 października 2020 r.

 

14
paź

W dniu 22 września w ramach projektu "Odkrywam Małopolskę" klasy 7 i 8 oraz kilka osób z klasy 6 udały się na wycieczkę do Nowego Wiśnicza. Pierwszym punktem na trasie zwiedzania było Muzeum Pamiątek po Janie Matejce "Koryznówka". Muzeum mieści się we frontowej części drewnianego dworu należącego niegdyś do Joanny i Leonarda Serafińskich, przyjaciół Jana Matejki.
W Wiśniczu wybitny malarz poszukiwał natchnienia do twórczości artystycznej. Klimat i otoczenie Koryznówki urzeka do dzisiaj. Ciekawostką jest fakt, że w 1943 r. w dworze ukrywał się rotmistrz Witold Pilecki po ucieczce z KL Auschwitz. Tutaj też sporządził pierwszy raport o sytuacji w obozie. Po opuszczeniu Koryznówki młodzież udała sie na Zamek Kmitów i Lubomirskich. Uczniowie zostali zapoznani z historią zamku, obejrzeli najważniejsze komnaty, salę balową, pomieszczenia gospodarcze.
Najwięcej emocji wywołało zwiedzanie podziemia zamku, gdzie znajdują się średniowieczne narzędzia tortur. Wycieczka zakończyła się odpoczynkiem przy obiedzie.

Aneta Gruca

Czytaj więcej...
16
wrz

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli “Kropka”), w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczycieli do działania i celebrowania Dnia Kropki.
Nasze Przedszkolaki także obchodziły Dzień Kropki we wtorek 15. września.

Czytaj więcej...
07
wrz

W naszej szkole korzystamy z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Prosimy Państwa o pisemne potwierdzenie zgody na utworzenie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.
G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie.
Uczniowie naszej szkoły korzystają ze swoich kont G Suite do komunikowania się z nauczycielami, wykonywania zadań i projektów indywidualnych oraz grupowych. Dzięki Google Meet - w ubiegłym roku szkolnym - uczestniczyli w lekcjach online w czasie rzeczywistym.

Pakiet G Suite zawiera m.in. usługi:
• Poczta Gmail,
• Classroom,
• Dokumenty Google (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),
• Dysk Google,
• Google Hangouts and Meet (spotkania video),
• Jamboard (wirtualna tablica),
• Kalendarz,
• i 60 innych aplikacji.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

G Suite for Education - Informacja o ochronie prywatności

i potwierdzenie zgody na utworzenie i obsługę przez Szkołę Podstawową w Klęczanach konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka. Formularz Zgody będzie dostępny u wychowawców klas na najbliższym zebraniu klasowym.

Treść Zgody

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

Czytaj więcej...
05
wrz

Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID-19

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
2) Maksymalnie do biblioteki może wejść jedna osoba. Pozostałe osoby powinny oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości.
3) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – założenie maseczki lub przyłbicy.
4) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

Bibliotekarz: Małgorzata Ostrowska

04
wrz

Dnia 2 września 2020 r. zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny, którego inauguracja - ze względu na pandemię koronawirusa - wyglądała inaczej niż dotychczas.
Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego odbywało się w salach lekcyjnych z udziałem uczniów i wychowawców. Podczas spotkania uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w szkole podczas zagrożenia COVID-19.
Wyjątkowy charakter miało przywitanie pierwszoklasistów, którzy w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie oraz uczestniczyli w akcie pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali od wychowawczyni p. Marii Pater drobne upominki, a dyrektor szkoły p. Rafał Liana - w imieniu całej społeczności szkolnej - złożył wszystkim uczniom klasy pierwszej życzenia:

Życzymy Wam, aby szkoła była dla Was nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym zawsze będziecie czuli się bezpiecznie, spotkacie się z życzliwością i zrozumieniem rówieśników i dorosłych oraz nawiążecie nowe przyjaźnie”.

Czytaj więcej...
27
sie

Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele

Informujemy że rozpoczęcie roku dla klasy I wraz z rodzicami będzie miało miejsce w sali nr 10 o godzinie 8:30. 
Po spotkaniu z wychowawcą odbędzie się uroczyste Pasowanie na Ucznia.

Klasę II i III wraz z rodzicami zapraszamy na rozpoczęcie o godzinie 8:00, w salach lekcyjnych.

Zwracamy się z wielką prośbą by uczniowie i rodzice wchodzili do szkoły specjalnie oznaczonym dla nich wejściem.

Klasy IV – VIII zapraszamy na rozpoczęcie roku o godzinie 8:00 w salach lekcyjnych przypisanych do klas. Uczniów tych klas prosimy o wchodzenie drzwiami przy sali gimnastycznej.
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że podczas przerw na korytarzu wszystkie dzieci i nauczyciele są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.
Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki lub przyłbice.

Z poważaniem
Dyrektor SP
Rafał Liana

 Procedury przeciwepidemiczne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Klęczanach - Zarządzenie nr 17/2020 z 28 sierpnia 2020 r.

26
sie

Drodzy Rodzice,
proszę o zapoznanie się z załączoną procedurą przeciwepidemiczną obowiązującą w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klęczanach od dnia 1 września 2020 r.
Stosowne dokumenty będą Państwo uzupełniać podczas zebrania w poniedziałek 31 sierpnia.


Urszula Wilczkiewicz

Treść dokumentu w załączniku:

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach z dnia 27 sierpnia 2020 roku

29
cze

26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Był to rok szczególny, więc i zakończenie roku wyglądało inaczej niż zwykle: z zachowaniem reżimu sanitarnego, w maseczkach i rękawiczkach, uczniowie w małych grupach spotkali się z wychowawcami i dyrektorem szkoły. 
Cieszymy się, że każdemu uczniowi naszej szkoły możemy pogratulować uzyskania promocji do kolejnej klasy. 
Ósmoklasistom gratulujemy ukończenia szkoły podstawowej i życzymy, abyście dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Trudny rok szkolny dobiegł do końca i przyszła pora na zasłużony odpoczynek.
Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!
Miejmy nadzieję, że nowy rok szkolny rozpoczniemy tradycyjnie w salach lekcyjnych. 

Do zobaczenia we wrześniu!

Czytaj więcej...
25
cze

Jest dostępny najnowszy numer IMPULSIKA. Poprzednie numery pisma znajdują się w zakładce "Gazeta szkolna IMPULSIK".

Zapraszamy do czytania i przeglądania!

Redakcja

            impulsik131
        OTWÓRZ
22
cze

Nie odbędzie się oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 z powodu COVID-19. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - wraz z rozdaniem świadectw ukończenia poszczególnych klas - odbędzie się w piątek 26 czerwca, według zamieszczonego poniżej harmonogramu. Poszczególne grupy uczniów przychodzą na odpowiednią godzinę do szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą.
Bardzo proszę wszystkich uczniów o dostosowanie się do harmonogramu. Rodziców z klas młodszych (I-III SP) wraz z uczniami odbierającymi świadectwa, proszę o dostosowanie się do wytycznych GIS (maseczki, rękawiczki). Uczniów klas starszych odbierających świadectwa proszę także o dostosowanie się do wytycznych GIS (maseczki, rękawiczki). 

 HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KLASA GODZINA SPOTKANIA SALA
3 SP 8.00 – 6 uczniów 8.20 – 5 uczniów 8.40 – 5 uczniów 10
5 SP 8.00 – 7 uczniów 8.20 – 7 uczniów 8.40 – 7 uczniów 105
1 SP 9.00 – 7 uczniów 9.20 – 6 uczniów 9.40 – 6 uczniów 5
4 SP 9.00 – 4 uczniów 9.20 – 3 uczniów 109
2 SP 10.00 – 5 uczniów 10.20 – 6 uczniów 9
6 SP 10.00 – 5 uczniów 10.20 – 4 uczniów 23
7 SP 11.00 – 5 uczniów 11.20 – 4 uczniów 24
8 SP 11.45 – 10 uczniów                                                       Sala gimnastyczna
           

Zakończenie roku przedszkolnego 2019/2020 wraz z rozdaniem dyplomów ukończenia poszczególnych grup odbędzie się w piątek 26 czerwca według harmonogramu.
Poszczególne dzieci przychodzą na odpowiednią godzinę do przedszkola po uzgodnieniu z wychowawcą grupy. 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020
- szczegółowe informacje przrekaża wychowawcy na grupie przedszkolnej

 

Dyrektor
Rafał Liana

17
cze

Uczniom klas ósmych przypominamy, że od 15 czerwca można składać wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Należy zapoznać się z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji na stronie:  
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/

Potrzebne instrukcje znajdują się na wyż. wym. stronie w zakładce: Pomoc

       vulkan
16
cze

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą OKGG przygotowaną dla uczniów naszej szkoły w okresie wakacyjnym. Wszelkie informację znajdują się na plakacie w załączniku.
ZGŁOSZENIA TYLKO TELEFONICZNIE u instruktora MARZENY PODOBIŃSKIEJ do 24 czerwca. 
Numer kontaktowy 504 -151-728

Poniżej do pobrania zgłoszenia na poszczególne wycieczki oraz oświadczenia:

Oferta wakacyjna Ośrodka Kultury w Klęczanach - harmonogram

Informacje dla uczestników

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka wyjeżdżającego na wycieczkę

Wycieczka do Grybowa - oświadczenie

Wycieczka do Biecza - oświadczenie

Wycieczka do Stróż - oświadczenie

Wycieczka do Bielanki - oświadczenie

Oświadczenie rodziców/opiekunów - załącznik

16
cze

Informujemy że w dniach 10.08 do 14.08.2020r. nasza szkoła pełni dyżur wakacyjny dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych. Chętnych do zapisania dziecka prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszenia, (w załączniku poniżej) i dostarczenie jej do sekretariatu do dnia 19 czerwca. W załącznikach znajduje się również harmonogram dyżurów wakacyjnych innych placówek.

Karta zapisu na dyżur wakacyjny

Harmonogram dyżurów wakacyjnych

 

15
cze

Drodzy uczniowie!

Przed Wami bardzo ważny moment – egzamin ósmoklasisty. Trzymamy za Was kciuki i życzymy jak najlepszych wyników. Niech podczas egzaminu nieustannie towarzyszy Wam wiara we własne umiejętności.


Powodzenia!

 

    koniczynka
10
cze

Proszę o zapoznanie się informacją w sprawie procedur dotyczących egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Przy tej okazji chciałby wszystkim ósmoklasistom życzyć samych trafnych odpowiedzi podczas trzydniowego egzaminu.

Dyrektor szkoły
Rafał Liana

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach z dnia 10 czerwca 2020 roku

08
cze

8 czerwca w Kościele Katolickim wspominana jest św. Jadwiga Królowa Polski. Nasza szkoła, nosząca imię Świętej Jadwigi Królowej, w tym dniu obchodzi Dzień Patronki.
W tym roku nie odbyła się zaplanowana akademia i towarzyszące jej uroczystości.
Warto jednak z tej okazji przypomnieć niezwykłą postać Królowej i historię nadania szkole w Klęczanach - Jej Imienia.
Burzliwe dzieje szkoły są ściśle związane z postacią Królowej Jadwigi. Pamięć Królowej była żywa, zarówno w naszej miejscowości, jak i w najbliższych okolicach.”
Nazwa Jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Klęczanach pojawiła się po raz pierwszy na budynku szkoły wzniesionym w 1920 roku." 
Obecnie nazywanym tzw. "starą szkołą".

            jadwiga2s 

Budynek ten prawdopodobnie wybudowano w ramach rekompensaty za straty i zniszczenia, które powstały na wskutek działań wojennych w czasie Bitwy Gorlickiej 1915 r. (ciężkie walki o wzgórze Wilczak). Na świadectwach szkolnych do 1939 widniała pieczęć szkolna z orłem w koronie i imieniem patronki.”

Czytaj więcej>>

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka