Custom image
01
paź

W dniu 29 września 2018 r. 32 uczniów z klas VI-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum pod opieką pani Katarzyny Jagielskiej-Liany i Małgorzaty Ostrowskiej udało się na Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
W ramach projektu „Poznaj zawód inżyniera” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach i warsztatach, które przygotowali dla nich wykładowcy i doktoranci tamtejszej uczelni. Razem z nami w zajęciach uczestniczyli również uczniowie ze szkół podstawowych z Kobylanki i Dominikowic.

Czytaj więcej...
30
wrz

We wtorek 11 września, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowany został coroczny jesienny rajd szkolny pod hasłem „Piechotą do Niepodległej”, z metą na polu biwakowym pod Magurą Małastowską. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami.
Najmłodsi uczestnicy wyruszyli niebieskim szlakiem z Banicy, uczniowie klas 4-6 SP - szlakiem zielonym i żółtym z Bielanki, a uczniowie klas 7-8 SP i III G wędrowali szlakiem niebieskim z Sękowej. Celem rajdu było nie tylko aktywne spędzenie czasu na łonie natury, ale także kształtowanie postaw patriotycznych naszych wychowanków.

Czytaj więcej...
19
wrz

 

"Gmina Gorlice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w latach 2018–2020 realizuje projekt pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „FENIKS”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Przyznane dofinansowanie: 2.570.315,70 zł.

Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównywanie szans społeczno–edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Gorlice poprzez tworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z 4 filami do 2020 r.
Organizacja placówki:
Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w szkole podstawowej w Stróżówce wraz z 4 filiami w szkołach w: Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance i Ropicy Polskiej.

Czytaj więcej...
14
wrz

W dniu 14 września 2018 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z rekrutacją uczniów klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Klęczanach do zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II.
Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się u prowadzącego Szkolny Punkt Informacji i Kariery, pani mgr Anety Boryczko.

10
wrz

Od września bieżącego roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Klęczanach będzie kontynuowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010, w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego uczniów.
Zakres wsparcia obejmuje zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty i poradnictwo indywidualne dla uczniów naszej szkoły.
Naszym celem będzie też umożliwianie młodzieży poszerzania wiedzy o zawodach i rynku pracy np. poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno – zawodowym.

07
wrz

3  września 2017 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  Uroczystość inauguracji poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika w kościele parafialnym w Klęczanach. Część oficjalna odbyła się w hali sportowej z udziałem uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz licznie zgromadzonych gości, w tym pana Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice oraz pani Agaty Cup - dyrektora OZEA.  Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru przez poczet sztandarowy szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość poprowdziła pani Teresa Gizara, która wraz z uczniami kl. III - VI przygotowała krótką częścią artystyczną. Podczas uroczystego apelu nie zapomniano o tragicznym dniu w historii świata, 1 września 1939 roku. Pani Aneta Boryczko -  nauczycielka historii - przypomniała wszystkim obecnym dramatyczne okoliczności wybuchu II wojny światowej. 

Czytaj więcej...
31
sie

19 sierpnia ruszyła budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klęczanach. Prace rozpoczęto od wykopów pod fundamenty. W chwili obecnej ławy fundamentowe są już wykonane i przygotowywany jest następny etap prac. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części wyniesie 268,4 m2. Powstanie budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, kryty blachą powlekaną. Segment przedszkolny zaprojektowano jako konstrukcję murowaną (metodą tradycyjną), ze stropem nad parterem i piętrem z płyt żelbetowych kanałowych. Zaplanowano „lekką” technologię ocieplenia ścian zewnętrznych.

Czytaj więcej...
10
lip

Gminny „Projekt rewitalizacji dla Gminy Gorlice” uzyskał zewnętrzne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego w wysokości 75% planowanych wydatków. Dzięki temu możliwa będzie m. in. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Koszt tej inwestycji to 862 tys. zł. Do części wschodniej budynku – od strony hali sportowej - dobudowany zostanie segment przedszkolny.

Czytaj więcej...
29
cze

POMNIK TRWALSZY OD SPIŻU

„Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu” – pisał o swojej poezji Horacy, wierząc, że sława człowieka trwa w jego dziełach. Z tą myślą żegnaliśmy nie tylko rok szkolny 2017/2018, ale przede wszystkim odchodzącą na emeryturę panią dyrektor Jadwigę Kalisz. Pani Dyrektor zakończyła 35-letnią pracę na stanowisku nauczyciela, w tym 11-letnie pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach.
Słowa uznania i podziękowania skierowali do Pani Dyrektor przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, prezes Stowarzyszenia „Jaskółka” - pani Maria Kukla, przedstawicielka Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - pani Monika Skowronek, Wójt Gminy Gorlice - pan Ryszard Guzik, dyrektor OZEA - pani Agata Cup, prezes oddziału ZNP - pani Janina Fugiel.
Pan Ryszard Guzik w swoim przemówieniu przypomniał drogę zawodową Pani Dyrektor oraz wymienił najważniejsze dokonania:
„Warto przypomnieć, że swoje pierwsze kroki w zawodzie nauczycielskim stawiała Pani w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylance, gdzie z pełnym poświeceniem oddała się Pani pracy wychowawczej w szkolnej świetlicy. Kolejne lata trudnej, pedagogicznej służby to nauczanie matematyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kwiatonowicach oraz w tamtejszym Gimnazjum. Od 1 września 2007 roku na stałe związała się Pani z Klęczanami i powierzono Pani odpowiedzialne stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół.

Czytaj więcej...
20
cze

W drogę…

Wzruszenie, łzy, ale i uśmiech towarzyszyły uczniom klasy III gimnazjum, którzy 20 czerwca 2018 r. pożegnali się ze swoją szkołą w Klęczanach. Absolwentów, w tej uroczystej chwili, wspomagali rodzice, pani dyrektor Jadwiga Kalisz, wychowawczyni pani Edyta Duran, nauczyciele, uczniowie klas drugich i absolwenci.
Nasza przyszłość jest dla nas zagadką i wielką niewiadomą. Również pierwsze wspomnienia z lat szkolnych zacierają się w pamięci, dlatego na akademii pojawił się gość specjalny, dla którego przeszłość i przyszłość nie ma żadnych tajemnic… Na scenie zobaczyliśmy wróżkę Klementynę i Julkę zaniepokojoną o swoje oceny.
Wróżka, zanim udzieliła odpowiedzi na pytanie uczennicy, za pomocą szklanej kuli, przeniosła się w przeszłość, przypominając wszystkie blaski i cienie kolejnych lat szkolnej edukacji Julki i jej klasy. Była to okazja do wspomnień i refleksji, jak również podziękowań i życzeń dla wszystkich nauczycieli, wychowawczyni, pracowników szkoły i zawsze pomocnych  rodziców.

Czytaj więcej...
29
cze

MAGIA TEATRU – to nazwa projektu gimnazjalnego uczniów naszej szkoły. W ten magiczny świat przenieśli nas uczniowie klasy II Gimnazjum za sprawą „Współczesnej wersji Kopciuszka”. Spektakl odbył się 30 maja 2018 – z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Opiekę nad projektem sprawowała Pani Edyta Duran.

Czytaj więcej...
15
cze

14 czerwca w restauracji „Stary Dworzec” w Zagórzanach odbyła się Gala Profilaktyczno-Edukacyjna, czyli uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Gorlice. Wójt Gminy Gorlice, pan Ryszard Guzik, podziękował dzieciom, rodzicom i nauczycielom, gratulując osiągnięć i życząc dalszych sukcesów. Nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wśród nich znaleźli się także przedstawiciele naszej szkoły:
 w kategorii nauk humanistycznych: Marzena Wąs (opiekun: pani Edyta Duran)
 w kategorii artystycznej: Miłosz Duran (opiekun: pani Anna Wantuch), Aleksandra Róż (opiekun: pan Bogumił Lasak)

 

gala01 gala02
12
cze

Na tegoroczną Zieloną Szkołę wybraliśmy się do Jastrzębiej Góry – nad Bałtyk. Przygotowania trwały od jesieni. Kierownik imprezy – pani Maria Pater – znalazła odpowiednich gospodarzy, transport i opiekunów, cierpliwie pomagała gromadzić fundusze na wyjazd. Chętnych uczestników nie trzeba było długo szukać, a ich zadaniem było przekonać rodziców, że warto zainwestować w tydzień spędzony nad morzem.
Trwał jeszcze długi weekend, kiedy 2 czerwca wieczorem wyruszaliśmy w całonocną podróż autobusem nad polskie morze, z kierowcą panem Krzysztofem Rąpałą w roli głównej. Wszyscy – czyli 29 uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach oraz 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Bystrej – w doskonałych humorach. Opiekę sprawowały: pani Maria Pater, pani Małgorzata Ostrowska i pani Anna Samsonowicz-Słota (Klęczany), a także pani Małgorzata Samsonowicz i pani Katarzyna Mikruta-Cetnarowska (Bystra).

Czytaj więcej...
08
cze

7 czerwca 2018 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Spotkaniu Szkół Jadwiżańskich w Krakowie, gdzie została odprawiona na Wawelu Msza Święta pod przewodnictwem J. E. ks. bpa Damiana Muskusa. Następnie uczniowie złożyli róże przy relikwiach patronki.
Po uroczystości w Seminarium Duchownym odbyła się agapa – wspólny posiłek, który umilał koncert zespołu kleryków.

zjazd01 zjazd02


Edyta Duran

05
cze

Dzień Patrona w tym roku szkolnym spędziliśmy na Szlaku Św. Królowej Jadwigi w Bieczu. 4 czerwca 2018 dwie grupy wyruszyły na trasę. Uczniowie młodszych klas zaczęli zwiedzanie miasta przed Górą Zamkową, starsi wyruszyli na pieszy rajd z Klęczan. 

Czytaj więcej...
21
maj

Uczniowie klasy III Gimnazjum w bieżącym roku szkolnym postanowili odpocząć po całorocznej pracy i egzaminach na trzydniowej wycieczce: Szczawnica – Zakopane – Bachledowa Dolina (Słowacja).
Pierwszego dnia podziwialiśmy malowniczy zamek w Niedzicy. Następnymi atrakcjami były: Wąwóz Homole i przejazd kolejką krzesełkową. Na koniec zostało najlepsze – przejście Kładką Koronami Drzew na Słowacji.

Czytaj więcej...
02
maj

 „Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała.
Wiwat, Maj, piękny Maj, dla Polaków błogi raj.” 

 

W poniedziałek, 30 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Klęczanach odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość poprzedziła Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w Kościele Parafialnym w Klęczanach, a poprowadzona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika.
Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów przez poczty sztandarowe szkół oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Dyrektor szkoły pani Jadwiga Kalisz oraz dyrektor OKGG pan Franciszek Rzeszutek przywitali licznie przybyłych gości, mieszkańców wsi i uczniów.

Pani Aneta Boryczko – nauczycielka historii – przypomniała wszystkim obecnym wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji.

 "Słowa powszechnie znanej pieśni pt. „Witaj majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie dzisiejszego święta dla całego narodu polskiego. Obchodzimy dziś kolejną, 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. […]
[…] Konstytucja majowa składała się z jedenastu rozdziałów. Wprowadzała szereg zmian porządkujących sprawy państwa oraz społeczeństwa. […] Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, likwidowała największe wady dotychczasowego ustroju Polski, czyli konfederacje, liberum veto oraz wolną elekcję. Nadawała prawa mieszczanom, którzy zyskali swoje przedstawicielstwo w sejmie oraz obejmowała chłopów ochroną państwa. Religia panującą w kraju pozostawał katolicyzm, jednak konstytucja wprowadziła novum w postaci wolności wyznania.

 

 Obejrzyj fragmenty uroczystości:

mojaojczyzna aslc2 Moment

polonez asl Moment3
Inscenizacja "Byliśmy, jesteśmy, będziemy"
w wykonaniu uczniów SP w Klęczanach.
Polonez w wykonaniu gimnazjalistów
orkiestra osp Moment s mazoretki asl Moment s
 Orkiestra dęta OSP z Dominikowic Mażoretki DOMINO 

 

 "Gmina Gorlice uczciła 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja" - relacja Telewizji GORLICE.TV       tv3maja  

 

Czytaj więcej...
19
kwi

 

W dniach 18 IV – 20 IV 2018 r. trzynastu uczniów klasy III naszego gimnazjum przystąpi do gzaminu gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w czasie trzech kolejnych dni.

Pierwszego dnia – część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 09:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

Drugiego dnia - część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 09:00
- zakresu matematyki - godz. 11:00

Trzeciego dnia - język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 09:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Życzymy powodzenia!

             egzamin2018a
egzamin2018d egzamin201e

 

 egzamin2018b egzamin2018  egzamin2018c
17
kwi

Początkiem marca uczniowie klasy III gimnazjum wybrali się na kolejną wizytę zawodoznawczą w ramach projektu MKZ II. Tym razem miejscem poszukiwań ciekawych zawodów był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej.
W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję zapoznać się z zawodami technika żywienia i usług gastronomicznych oraz technika architektury krajobrazu.

 

Czytaj więcej...
30
mar

 

Wielkanoc to wyjątkowy czas – otuchy i nadziei, radości i pokoju
odradzania się wiary i odświeżania miłości…

Życzymy Wam, by tegoroczne Święta Wielkanocne
przyniosły szczęście oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem
i niech da siłę w pokonywaniu trudności,
a także pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 ikona
08
mar

1 marca po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i kontynuowali zbrojny opór. Ich walka była sprzeciwem wobec pojałtańskiego porządku i wprowadzonego w Polsce reżimu komunistycznego. Za swoją postawę zapłacili najwyższą cenę. Byli aresztowani, spotkały ich tortury, niesprawiedliwe wyroki i śmierć. Na dziesiątki lat skazano ich na, „wyklęcie” z pamięci Polaków. Do dnia dzisiejszego nie znamy miejsca pochówków tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, których jedyną winą było to, że pozostali wierni hasłu: "Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Czytaj więcej...
21
mar

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Klęczanach informuje, że trwają zapisy dzieci do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klęczanach na rok szkolny 2018/19. Obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego podlegają dzieci z rocznika 2012 (sześciolatki), natomiast w miarę wolnych miejsc będą także przyjmowane dzieci młodsze (pięcio-, cztero- i trzy- latki).
Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klęczanach w godzinach 7.45 – 15.45 lub (w postaci plików pdf) na stronie internetowej szkoły.
Harmonogram i wszystkie potrzebne informacje są zamieszczone na plakatach w sklepach i na tablicach ogłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (18) 351 11 04.
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej rozpocznie się 4 kwietnia 2018 roku.

Do pobrania:

Oddziały Przedszkolne

Wniosek o przyjęcie do Odziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach

Oświadczenie rodziców kandydata

Klasa I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP w Klęczanach

Zgłoszenie do klasy pierwszej SP w Klęczanach

Kryteria przy postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej SP w Klęczanach

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w SP w Klęczanach w roku szkolnym 2018/19

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I w SP w Klęczanach w roku szkolnym 2018/2019

 

23
lut

Choć styczeń to miesiąc zimowy, kojarzący się z mrozem i śniegiem, to jednak są w nim takie dwa dni, które wzbudzają ogromne emocje, zarówno u dzieci jak i ich najbliższych - to święta Babci i Dziadka. Dziadkowie to ogromny skarb dla dzieci, to oni sprawiają, że dzieciństwo jest szczęśliwe i radosne, to oni wywołują na twarzach dzieci uśmiech,  zawsze mają czas i w zanadrzu wiele ciekawych historii, którymi chętnie się dzielą.
Dlatego dla Nich, w podziękowaniu za ich wielkie serce, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-3 SP dnia 22 stycznia wystawili bogaty program artystyczny, którego przygotowanie jest od wielu lat tradycją w naszej szkole. Na początek na scenie pojawiły się przedszkolaki, które swoich gości przeniosły na leśną polanę. Na scenie występowały zwierzątka: niedźwiadki, zające, wiewiórki, pszczółki, które przynosiły prezenty dla Babć i Dziadków i życzenia, aby byli zdrowi i mieli siłę do zabawy z wnuczętami.

Czytaj więcej...
09
lut

9 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Szymbarku odbył się XIII Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświaty
w piłce siatkowej trójek mieszanych.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Klęczanach w składzie Katarzyna Jagielska-Liana, Krzysztof Tymbarski i Rafał Liana zdobyła II miejsce.


Gratulujemy!

 siatkowka1p           siatkowka5pp
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka