Custom image
03
maj

3 maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Corocznie, w tym terminie świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku - Ustawy Rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej, organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją, która stwarzała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce obchodzone jest od 1919 roku, chociaż w okresie zaborów Polski obchody tego święta były zakazane i osoby, które publicznie brały w nich udział były surowo karane przez policję. Również w okresie PRL-u Święto Konstytucji 3 Maja zostało zniesione i następnie, w 1990 roku przywrócone.

W naszej szkole Święto Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy 30 kwietnia 2021 r.
Z tej okazji dzieci z OP pod kierunkiem pań wychowawczyń przygotowały krótki występ artystyczny "KOCHAM CIĘ POLSKO" zakończony pokazem mody patriotycznej.

Czytaj więcej...
29
kwi

Od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.

  • Od 4 maja br. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.
  • Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczną naukę
    w trybie hybrydowym.
  • Od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym.
22
kwi

Drodzy rodzice i uczniowie.

W poniedziałek 26.04.2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powracają na zajęcia hybrydowe do szkoły.
Klasa 1 i 3 wchodzi do szkoły głównym wejściem, będą tam postawione wieszaki. Klasa 2 wchodzi wejściem bocznym przy, którym znajdują się szafki szatniowe. 
Przypominam, że zgodnie z wytycznymi MEN do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Dyrektor SP
Rafał Liana

19
kwi

Od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

  grafika nr1

 Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie https://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 – informacja.pdf

NSP_2021_informacja.pdf

14
kwi

Do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych będą kontynuować naukę w trybie zdalnym.

Przedszkola i żłobki zostaną otwarte od 19 kwietnia br.

Obostrzenia dotyczące szkół obowiązują do 25 kwietnia br. Nauka zdalna obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Zmiana trybu nauczania dotyczy również uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Źródło:
Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 14.04.2021 r.

14
kwi

Drodzy mieszkańcy wsi Klęczany!
Pragnę z radością i satysfakcją ogłosić, że od wczoraj wieś Klęczany jest właścicielem budynku mieszczącego hale po spółdzielni. Jest to budynek bezpośrednio sąsiadujący z budynkiem przedszkola. Dzisiaj odebraliśmy akt notarialny potwierdzający własność.
Skorzystaliśmy z prawa pierwokupu. Tym samym - mam nadzieję - w niedalekiej przyszłości powstanie w tym miejscu boisko sportowe, a część powierzchni przeznaczona będzie pod wynajem na magazyny.
Cieszy nas ta decyzja, gdyż po latach teren ten ponownie wrócił pod własność wsi Klęczany. Starsi mieszkańcy wioski pamiętają pewnie czasy, kiedy teren, na którym stoi obecny budynek, służył im jako plac zabaw, boisko, a w zimie lodowisko.
Na bieżąco będziemy informować Was o działaniach podejmowanych w związku z zakupionym budynkiem.

 

Sołtys wsi Klęczany
Małgorzata Leszkiewicz

Źródło:

https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Kl%C4%99czany-105520568288326

26
mar

Minister edukacji podpisał nowe rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poza powieleniem dotychczasowych przepisów przewiduje ono ograniczenie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w dniach od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

 

20
mar

Od 22 marca do 11 kwietnia br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w trybie zdalnym. MEiN opublikowało szczegóły najnowszego rozporządzenia, które zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. 
Nauka zdalna obowiązuje od najbliższego poniedziałku, czyli od 22 marca do 11 kwietnia br. i obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Zmiana trybu nauczania dotyczy również uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Dodatkowo w przypadku dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

Czytaj więcej...
15
mar

Drodzy mieszkańcy Klęczan!!!
Bardzo proszę chętne osoby do pomocy w wybieraniu i wywożeniu gruzu z budynku przyszłego WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KLĘCZANACH. Wymienione prace porządkowe są niezbędne do wykonania w ciągu TEGO i PRZYSZEŁGO tygodnia. Za 2 tygodnie zakładane będzie ogrzewanie podłogowe i wykonywana instalacja grzewcza, dlatego niezbędne jest uporządkowanie budynku (pomieszczeń biurowych) do tego czasu.
Chętne osoby prosimy o kontakt w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio pod numerem telefonu Sołtysa Wsi Klęczany 511404791. Budynek będzie udostępniony w godzinach dogodnych dla osób chętnych do pomocy (przed południem lub popołudniu).

PROSZĘ O POZYTYWNY ODZEW NA MÓJ APEL!

Do tej prośby dołącza się również Dyrekcja Szkoły w Klęczanach.
Budynek ten będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi jak i społeczności szkolnej.

Czytaj więcej...
07
mar

 

KOCHANI!!! Już kilka razy udowodniliście, że macie ogromne serca, chcecie pomagać i to robicie, kiedy jest potrzeba. Pomogliście już zwierzętom, chorym dzieciom, pogorzelcom - DZIĘKUJEMY.
Tym razem pomocy potrzebuje TATO naszego ABSOLWENTA - Bartosza Więcka. Większość z Was może go nie znać, nie pamiętać - dlatego przypominamy jego postać jako chorążego szkolnego pocztu sztandarowego.
TATO Bartosza zmaga się z okrutną chorobą, a przecież wiemy, z jeśli choruje ktoś z najbliższego otoczenia "choruje" i cierpi cała rodzina - zwłaszcza jeśli nie jest w stanie pomóc.
DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE MIESZKAŃCY WSI - wesprzyjcie rodzinę naszego absolwenta. PAMIĘTAJCIE! KAŻDA złotówka się liczy!

 

  pobrane 1 
158132250 727986707910337 5397901295909260020 n  

project 155315 1613924907

 

pobrane

PONIŻEJ LINK DO ZBIÓRKI


https://pomagam.pl/vhl?fbclid=IwAR02sVhLu6YTA_IWvDgTWlZWKkX7VsiTYWnxP2y8vrZ2Dwqz21BVFrVLbgk


Katarzyna Jagielska-Liana

02
mar

Drodzy Rodzice,
zapisy do Samorzadowego Przedszkola w Klęczanach trwają od 8 marca do 23 marca 2021 r., a zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r.
Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klęczanach w godzinach 745 – 1400 lub na stronie internetowej szkoły (odnośniki poniżej).
Obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego podlegają dzieci z rocznika 2015 (sześciolatki), natomiast w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane także dzieci młodsze (pięcio-, cztero-, trzy- latki i dwu i pół latki).
Wypełnione wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Klęczanach lub przesłać pocztą na adres szkoły. 
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (18) 351 11 04. 
Serdecznie zapraszamy !

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w OP w SP w Klęczanach

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenia rodziców kandydata

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach

 

01
mar

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/220/21 Rady Gminy Gorlice z dnia 18 marca 2021 r. od 1 września 2021 r. oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach przekształca się w Samorządowe Przedszkole w Klęczanach.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2, art. 88 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo światowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zakłada się z dniem 1 września 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klęczanach z siedzibą w Klęczanach 2, w skład którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach z siedzibą w Klęczanach 2,
2. Samorządowe Przedszkole w Klęczanach z siedzibą w Klęczanach 2.

16
lut

Szkoła zamknięta, uczniowie w domach przed komputerami... Jeśli ktoś myśli, że w Szkole Podstawowej w Klęczanach nic się nie dzieje, to popełnia duży błąd.
Nieustannie – od początku roku szkolnego - działają Oddziały Przedszkolne. Życie przedszkolaków toczy się prawie tak samo jak kiedyś, czyli „na bogato”. Nauczycielki i ich wychowankowie udowadniają, że pandemia im nie straszna - realizują kolejne projekty, biorą udział w konkursach, walczą o wzbogacenie przedszkolnego inwentarza. Szukają sposobów, aby uroczyście świętować ważne dni z kalendarza imprez szkolnych.
Działa szkolna stołówka oraz świetlica, z której korzystają uczniowie klas I – III. Nieprzerwanie pracuje szkolna biblioteka, udostępniając swe zbiory uczniom - przez krótki okres w zmniejszonej liczbie godzin, poza tym w pełnym wymiarze czasowym. Z wyjątkiem przeszło miesięcznej przerwy (9 listopada do 22 grudnia 2020) stacjonarnie pracują uczniowie klas początkowych (I – III) i ich wychowawcy oraz nauczyciele języka angielskiego i religii. Nauczyciele klas IV – VIII uczą zdalnie, ale większość z nich prowadzi lekcje z budynku szkoły, wykorzystując szkolny sprzęt, pomoce naukowe, tablice dostępne w salach lekcyjnych.
Dyrektor – pan Rafał Liana – postanowił twórczo wykorzystać puste szkolne przestrzenie i wolne moce przerobowe pracowników niepedagogicznych. Prace remontowe zaczęły się na wiosnę, po ogłoszeniu pandemii i przejściu na nauczanie zdalne.

Czytaj więcej...
16
sty

Drodzy rodzice i uczniowie

W poniedziałek 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powracają na zajęcia stacjonarne do szkoły.
Klasa 1 i 3 wchodzi do szkoły głównym wejściem, będą tam postawione wieszaki.
Klasa 2 wchodzi wejściem bocznym przy, którym znajdują się szafki szatniowe.
Przypominam, że zgodnie z wytycznymi MEN do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 

Dyrektor SP
Rafał Liana

Procedury funkcjonowania oraz bezpieczeństwa kl. I-III SP

21
gru
szopka2    

"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie..."

                 C. K. Norwid

 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą czasem spokoju i radości przeżywanej w gronie najbliższych,
oraz okazją do wytchnienia od codziennych trudów.
Zaś Nowy Rok 2020 przyniesie zarówno nadzieję, jak i wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

 

                                  Dyrektor i Pracownicy

                                                      Szkoły Podstawowej w Klęczanach

17
gru

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych wizyt, do której przedszkolaki przygotowują się starannie. Ten długo oczekiwany dzień nadszedł 3 grudnia. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.
Jednak zanim Mikołaj zaczął odwiedzać dzieci w grupach, obejrzał na wystawie przygotowane przez nich prace. Chyba był bardzo zadowolony z efektów, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy.
Swojego gościa dzieci przywitały słowami piosenki “Powolutku, z trudem idzie Mikołaj kochany. Niesie dla nas ciężki worek po brzegi wypchany…” Przedszkolaki dzielnie zaprezentowały także wierszyki, a na koniec zaprosiły gościa do wspólnego świątecznego tańca.
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu, modliły się. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście wręczał duże paczki, a w nich – dla każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki pięknie podziękowały i wręczyły własnoręcznie przygotowaną ogromną laurką.
Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym podopiecznym wiele radości. Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniała pamiątką tego spotkania. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków.

Urszula Wilczkiewicz

 

Czytaj więcej...
23
lis

Konsultacje z j. polskiego odbędą się 25 listopada (środa).
Konsultacje z matematyki odbędą się 26 listopada (czwartek).
Konsultacje z j. angielskiego odbędą się 27 listopada (piątek).
Do szkoły w tych dniach uczniowie przychodzą w godzinach  od 8.30 do 8.50.
Uczniowie przynoszą ze sobą podpisane przez rodziców załączniki.
Nauczyciele w poszczególnych dniach w tematach lekcji wpisują konsultacje (j. polski, matematyka, j. angielski) oraz wpisują obecność uczniów.

Pozdrawiam
Rafał Liana

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

11
lis

11 listopada obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości, nasze narodowe święto. Polacy, po 123 latach niewoli, po licznych powstaniach, represjach i zsyłkach, w 1918 roku odzyskali wolność, Polska wróciła na mapy świata.
Od 1795 roku Polska była pod zaborem rosyjskim, pruskim i austriackim, dopiero I wojna światowa postawiła zaborców po przeciwnych stronach, a my jako naród uzyskaliśmy szansę na odzyskanie suwerenności i odbudowę swojego Państwa.
W tym roku, ze względu na warunki epidemiczne nie możemy się spotkać na szkolnej akademii. Mimo to, powinniśmy pamiętać o tym dniu i o wydarzeniach, które przypomina.

Zapraszamy do wysłuchania pieśni przygotowanej na Wieczornicę dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

B. C-M

 "Miejcie nadzieję" - wiersz Adama Asnyka z muzyką Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Karoliny Skwiry

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka