Prezydium Rady Rodziców kadencji 2019/2020:

Przewodnicząca: Agnieszka Kudłaty
Z-ca przew: Sabina Tajak-Smołkowicz
Skarbnik: Jadwiga Luksa
Sekretar: Wioletta Grzesiak
Członkowie: Agnieszka Przybyłowicz, Edyta Rutana, Beata Lisawic

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Magdalena Duda
Członkowie: Agnieszka Gąsior, Karolina Firlej