Custom image

10
cze

"Dziś świętowaliśmy 120-LECIE NASZEJ SZKOŁY i DZIEŃ PATRONA.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu - dyrektor szkoły - Pan Rafał Liana przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności gości: przewodniczącego Rady Gminy – Pana Mieczysława Skowrona, sołtysa wsi Klęczany – Panią Małgorzatę Leszkiewicz, wieloletnią dyrektor szkoły – Panią Marię Kuklę, przewodniczącą Rady Rodziców – Panią Yuliję Stempkowicz; a następnie przedstawił rys historyczny szkoły. Następnie Natalia Kuraś i Samuel Pierz – uczniowie kl. VIII – przypomnieli zebranym historię szkoły zawartą w prezentacji przygotowanej przez Panią Bożenę Cetnarowicz-Mańkę w 2014 r. Po muzycznym przerywniku, w wykonaniu Urszuli Lisowicz i Szymona Podsadowskiego z kl. VII, obejrzeliśmy film nakręcony przez Panią Katarzynę Jagielską -Lianę i Panią Małgorzatę Ostrowską – prezentujący dziesięć ostatnich lat funkcjonowania naszej placówki. Narratorzy – Gabriela Basista i Filip Hałgas z kl. VII – wspomnieli również o edukacji regionalnej, która nierozerwalnie łączy się z historią szkoły.
Od wielu lat dzieci z przedszkola i uczniowie wszystkich klas realizują program „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, którego twórcą i koordynatorem jest Pani Edyta Duran. Głównym działaniem tego przedsięwzięcia są wycieczki edukacyjne w ciekawe miejsca naszej Małej Ojczyzny. Milena Jodłowska i Miłosz Wałęga z kl. VIII podsumowali te wyjazdy, prezentując ciekawe slajdy. Nad techniczną stroną przedsięwzięcia czuwał Pan Bogumił Łasak i Jakub Luksa z kl. VIII.


Główną atrakcją dzisiejszej uroczystości była inscenizacja, przedstawiająca życie i działalność patronki naszej placówki – św. Jadwigi Królowej. Spektakl przygotowali uczniowie kl. VII pod kierunkiem Pani Edyty Duran. W role narratorów – uczniów przenoszących się w czasie wcielili się: Urszula Lisowicz, Joanna Guzik i Szymon Podsadowski. Jadwigę zagrała Nikola Chmiel. Jej królewskimi rodzicami byli: Gabriela Basista i Krystian Kucia. Postać Jagiełły kreował Filip Hałgas. Rolę biskupa zagrał Mateusz Luksa. Dużym urozmaiceniem spektaklu okazały się tańce średniowieczne w wykonaniu: Joanny Mikosz, Amelii Róż, Angeliki Mazur i Urszuli Smołkowicz. Oprawą muzyczną zajął się Krzysztof Pasterski.
Po zakończeniu uroczystości dyrektor szkoły – Pan Rafał Liana – podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego przedsięwzięcia i zaprosił do zapoznania się z tablicami prezentującymi sukcesy naszych uczniów. Zebrała je i opracowała Pani Małgorzata Ostrowska".

Zródło: https://www.facebook.com/p/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-Kl%C4%99czanach-100057725190210/?locale=pl_PL

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka