Custom image

10
wrz

Uprzejmie prosimy rodziców, którzy chcą skorzystać z konsultacji o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka