Custom image

22
cze

 

W klasie IV odbyły się pierwsze lekcje z robotyki.
Pozyskane przez szkołę - w ramach programu MEiN „Laboratoria przyszłości” - zestawy LEGO Education SPIKE stwarzają nieograniczone możliwości projektowania, rozwijają pewność siebie i kreatywność u wszystkich uczniów, bez względu na ich dotychczasowy poziom wiedzy.

Robotyka w szkole łączy ze sobą kilka dziedzin.
Są to programowanie, konstruowanie, informatyka, automatyka i mechanika. Co ważne, zajęcia z elementami robotyki zachęcają uczniów do pracy zespołowej i rozwijają umiejętności, poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Poprzez zabawę kształcą umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania rzeczywistych problemów.
    IMG_20230529_125832.jpg
    Zobacz film ^
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka