Custom image

17
paź

Dzień Edukacji Narodowej - 14 października - jest w placówkach oświatowych w Polsce dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. To doroczne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty - słowem Święto Szkoły.
Z tej okazji 13 października (czwartek), w naszej szkole, odbyła się akademia przygotowana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Bogumiła Łasaka wraz z uczniami klasy 5 i wybranymi uczniami klasy 6 i 7.
Były krótkie, humorystyczne scenki z życia szkolnego, piosenki życzenia i wspomnienie Dnia Papieskiego.
Bukiet ciepłych, pełnych wsparcia słów i życzeń otrzymaliśmy od przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Kudłaty.


Dyrektor Rafał Liana wręczył w tym dniu wyróżnionym przez siebie nauczycielom nagrody dyrektora szkoły. Otrzymali je:

Anna Wantuch - nagroda Wójta Gminy Gorlice

Tomasz Górski
Iwona Felenczak-Pyż
Anna Foryś
Edyta Liana
Katarzyna Jagielska-Liana
Małgorzata Ostrowska
Anna Samsonowicz-Słota
Maria Pater
Urszula Wilczkiewicz
Renata Wojnarska

Nagrodami zostali wyróżnieni również pracownicy obsługi.

Katarzyna Jantas-Skórska
Edyta Liana
Łucja Michalik
Iwona Stępkowicz
Katarzyna Szary
Wiesław Tempiński

Ten rok szkolny jest wyjątkowy dla kilku nauczycieli z naszej szkoły, którzy jednocześnie świętują jubileusze swojej nauczycielskiej pracy.

Bożena Cetnarowicz-Mańka – 40-lecie
Edyta Duran – 30 – lecie
Ks. Henryk Rzeźnik – 25
Iwona Felenczak-Pyż – 20 lecie
Edyta Liana – 20 lecie
Iwona Mazur – 20 lecie
Katarzyna Jagielska-Liana – 20-lecie

GRATULACJE !!

Źródło: https://www.facebook.com/people/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-w-Kl%C4%99czanach/100057725190210/

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka