Custom image

12
paź

Starosta Gorlicki zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew jabłoni.

Terminy odbioru sadzonek w poszczególnych gminach:

 -Urząd Miejski w Bieczu - 17 października 2022 (poniedziałek), godz. 10
- Urząd Gminy w Moszczenicy - 18 października 2022, (wtorek) godz. 10
- Urząd Miejski w Bobowej - 20 października 2022, (czwartek) godz. 10
- Urząd Gminy w Sękowej - 21 października2022, (piątek) godz. 10
- Urząd Gminy w Łużnej - 24 października 2022, (poniedziałek) godz. 10
- Urząd Gminy w Ropie - 25 października 2022, (wtorek) godz. 10
- Urząd Gminy w Gorlicach - 26 października 2022, (środa) godz. 10

Kampania odbywa się w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ (LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

     plakat1

 

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka