Custom image

03
paź

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23
dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klęczanach

14 października 2022 r.  (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej,
31 października 2022 r.  (poniedziałek) - dzień przed Dniem Wszystkich Świętych,
2 maja 2023 r.  (piątek) - Dzień Flagi
23, 24, 25, maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) - dni egzaminu ósmoklasisty,
9 czerwca 2023 r. ( piątek) - dzień po Bożym Ciele,
22 czerwca 2023 r. – dzień poprzedzający zakończenie roku szkolnego.

W powyższe dni Samorządowe Przedszkolne w Klęczanach pracuje wg normalnego rozkładu, a uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach dostosowanych do potrzeb.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka