Custom image

04
wrz

1 września 2022 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość inauguracji poprzedziła msza św. poprowadzona przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika w obecności pocztu sztandarowego, uczniów, rodziców i nauczycieli. Część oficjalna odbyła się w hali sportowej. Powitaliśmy serdecznie nowych uczniów, nauczycieli oraz pierwszoklasistów, którymi opiekować się będzie p. Anna Wantuch.
W tym dniu odbyła się także uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji ich umiejętności: wierszy o Polsce, szkole i piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Następnie w obecności dyrektora szkoły, wychowawczyni, nauczycieli i rodziców pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły "uczyć się pilnie, szanować nauczycieli, kochać Ojczyznę i być dobrymi Polakami". Uroczystość pasowania dużym ołówkiem była symbolem włączenia dzieci do grona uczniów naszej szkoły i korzystania w pełni z praw i obowiązków ucznia. 
Dyrektor szkoły p. Rafał Liana życzył wszystkim uczniom udanego roku szkolnego, sukcesów w nauce i sporcie, rozwjania swoich pasji i zainteresowań.

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka