Custom image

30
cze

Dni, których nie znamy


Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.”

24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. O 7:45 spotkali się przed szkołą uczniowie i nauczyciele, aby towarzyszyć pocztowi sztandarowemu w drodze do kościoła parafialnego w Klęczanach. Po powrocie do szkoły cała szkolna społeczność oraz rodzice zebrali się w sali gimnastycznej. Rozpoczęto od odśpiewania hymnu, następnie odbyło się zaprzysiężenie nowego pocztu w składzie: Tomasz Mikosz, Barbara Bochenek i Natalia Hołowata z klasy VII oraz przekazanie sztandaru przez ustępujący poczet sztandarowy. Następnie pan dyrektor Rafał Liana wspólnie z wychowawcami klas wręczył nagrody książkowe uczniom klas I-III oraz wyróżniającym się w nauce uczniom klas IV-VIII. Wśród nagrodzonych znaleźli się tegoroczni absolwenci: Maja Góra, Gabriela Stempkowicz, Oliwier Przybyłowicz oraz Kacper Skowron. Listy gratulacyjne wręczono także rodzicom wyróżnionych uczniów. Głos zabrała pani Agnieszka Kudłaty – przewodnicząca Rady Rodziców oraz pan Mieczysław Skowron – przewodniczący Rady Gminy Gorlice. Pan Dyrektor podziękował za rok wspólnej pracy i życzył wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.


Po przerwie przeznaczonej na spotkania uczniów z wychowawcami w klasach, podczas których wszyscy wychowankowie naszej szkoły otrzymali promocję do klas wyższych, w holu szkoły spotkali się ponownie pan Dyrektor, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz uczniowie klasy VIII i ich rodzice. Uroczystość pożegnania klasy VIII zaszczyciła pani dyrektor Jadwiga Kalisz. Dzięki przygotowanej przez Dawida Luksę prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania mogli sięgnąć wspomnieniami dziesięć lat wstecz, kiedy to część tegorocznych absolwentów po raz pierwszy wstąpiła w mury naszej szkoły w charakterze przedszkolaków. Mogliśmy też śledzić ich dalszą szkolną karierę – ważne wydarzenia z życia szkolnego z ich udziałem, sukcesy sportowe, wokalne i naukowe, a także obserwować, jak z dzieci zmieniali się w nastolatków. Kolejna część spotkania poświęcona była podziękowaniom dla Dyrektora, Nauczycieli, Wychowawców, personelu szkoły oraz dla Rodziców. Wyrazem wdzięczności były wręczane kwiaty. Następnie wychowawca klasy VIII – pani Małgorzata Ostrowska oraz pan dyrektor Rafał Liana rozdali absolwentom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Na koniec zabrała głos pani dyrektor Jadwiga Kalisz, życząc żegnającym szkołę uczniom wszystkiego najlepszego w dalszym życiu oraz wyrażając nadzieję, że wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki w naszej szkole zostaną dobrze przez nich wykorzystane w przyszłości. Po części oficjalnej rodzice zaprosili wszystkich uczestników spotkania na słodki poczęstunek.


Małgorzata Ostrowska

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka