Custom image

24
maj

Dzisiaj, 24 maja 2022 roku o godz. 9.00 rozpoczął się Egzamin ósmoklasisty.
Do egzaminu przystąpili uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej realizujący programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnj  przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia (24 V) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia (25 V) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia (26 V) – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie www.cke.gov.pl

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka