Custom image

11
kwi

Podczas ostatniego zebrania Rady Rodziców postanowiono zakupić, do użytku szkolnego, dystrybutor wody pitnej, z którego dzieci i młodzież będą mogły korzystać przez cały rok.
W ramach dofinansowania zakupu, Rada Rodziców zorganizowała niedzielny kiermasz przy kościele parafialnym, na którym sprzedawane były domowe ciasta oraz maskotki.
Dzięki tej inicjatywie - w którą zaangażowali się rodzice, mieszkańcy wsi, nauczyciele i uczniowie - zakupiono nowoczesny dystrybutor wody Ruhens.
Dystrybutor znajduje się w holu szkoły i cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów, którzy mogą w czasie przerw napełniać zdrową wodą swoje bidony i butelki.
Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C) lub gorącą (~85°C) i jednocześnie jest wyposażony w system dodatkowej ochrony antybakteryjnej. Dzięki impregnacji jonami srebra punktów wypływu wody, wyeliminowano efekt wzrostu flory bakteryjnej.


Dystrybutor posiada również wbudowany system ultrafiltracji, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości do 0.8 mikrona, co zapewnia czystość bakteriologiczną wody (eliminacja bakterii, wirusów i cyst).
Następuje także eliminacja do 99% związków toksycznych i pierwiastków metali ciężkich (ołów, mangan, rtęć etc.)
Proces oczyszczania pozwala w 99,8% eliminować z wody szkodliwe substancje i mikroorganizmy, nie usuwając przy tym minerałów.


Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i wszystkim zaangażowanym w ten ważny projekt!

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka