Custom image

30
mar

Projekt "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej"

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Gorlice prowadzi rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nabór adresowany jest do nauczycieli szkół podstawowych w powiecie gorlickim. 
Poszukujemy nauczycieli do prowadzenia zajęć nauk przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia) oraz specjalistów z zakresu logopedii i psychologii.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie szkoły oraz w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Klęczanach.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka