Custom image

05
lip

25 czerwca zakończył się rok szkolny 2020/2021. Uczniowie klas I – VII SP spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie odebrali od wychowawców świadectwa promocyjne oraz nagrody. Uroczyste pożegnanie klasy ósmej odbyło się na sali gimnastycznej. Tegoroczne hasło imprezy brzmiało: „Przedszkole i szkoła to piękne ogrody, gdzie wzrastają i odfruwają najcudowniejsze motyle – dzieci”, nawiązujące do zakończenia etapu edukacyjnego i przyszłości ósmoklasistów opuszczających mury naszej szkoły.
Uroczysta akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom i złożenie przez nich ślubowania.
Pan dyrektor, Rafał Liana powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie ósmoklasiści złożyli podziękowania dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie.

W dalszej części uroczystości, wychowawca klasy, pani Aneta Gruca wręczyła uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy absolwenta.
Na szczególną uwagę zasłużyły dwie uczennice, Karolina Kalisz i Zuzanna Czeluśniak, które ukończyły szkołę podstawową z wyróżnieniem. Rodzicom uczennic zostały złożone podziękowania i gratulacje.
Na koniec pan dyrektor podsumował kończący się rok szkolny, podziękował wszystkim za ciężką pracę oraz złożył życzenia absolwentom. Słowa podziękowania skierowała do nauczycieli przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Kudłaty.
Kolejny, trudny rok szkolny za nami. Życzymy wspaniałych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

Aneta Gruca

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka