05
lip

Starszaki, które po wakacjach idą do szkoły żegnały przedszkole, a młodsze dzieci pożegnały swoich starszych kolegów i koleżanki. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły wiele pracy, a zaproszeni goście i Dyrekcja przedszkola docenili to gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały zakupione przez Radę Rodziców książki i dyplomy ukończenia przedszkola oraz drobne upominki. Dla sześciolatków było to wyjątkowe pożegnanie, ponieważ od września rozpoczną naukę w szkole.
Były życzenia, podziękowania, kwiaty, a nawet łzy wzruszenia.
Dziękujemy dzieciom za ten wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie myśleć o naszych przedszkolakach.

Anna Foryś