Custom image

31
maj

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w trybie stacjonarnym. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zaktualizowane zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:
* organizacja zajęć w szkole,
* higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia,
* postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka