24
maj

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w tym roku od 25 do 27 maja. Wszystkie testy rozpoczynają się o godz. 9:00.

Termin podstawowy egzaminu ósmoklasisty 2021:

25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9:00 - język polski - trwa 120 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - do 180 minut),
26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9:00 - matematyka - trwa 100 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - do 150 minut),
27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00 - język obcy nowożytny - trwa 90 minut (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - do 135 minut).

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty 2021:

16 czerwca 2021 r. (środa) - godz. 9:00 - język polski,
17 czerwca 2021 r. (czwartek) - godz. 9:00 - matematyka,
18 czerwca 2021 r. (piątek) - godz. 9:00 - język obcy nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać. Wynik jest jednak ważny w kontekście rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. - informuje CKE.

Za trzy egzaminy można dostać w sumie 100 punktów. Wyniki egzaminów wyrażone są procentowo.