12
maj

Od 17 maja (poniedziałek) klasy IV-VIII rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym - część klas stacjonarnie w szkole, a pozostałe klasy on-line.

Harmonogram nauczania hybrydowego:
17, 19, 21 maja (poniedziałek, środa, piątek)
Klasy 6, 7 - nauka stacjonarna w szkole
Klasy 4, 5, 8 - nauka zdalna on-line

18,20 maja (wtorek, czwartek)
Klasy 4, 5, 8 - nauka stacjonarna w szkole
Klasy 6, 7 - nauka zdalna on-line

W drugim tygodniu nauczania hybrydowego w dniach 24, 25, 26, 27, 28 maja klasy I-VIII SP nie będą mieć zajęć dydaktycznych (zarówno stacjonarnych jak i zdalnych).
25,26,27 maja w szkole odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

W dniach 24, 25, 26, 27, 28 maja istnieje możliwość zapewnienia opieki świetlicowej uczniom klas
I-III. Proszę rodziców o informację w jakich dniach i godzinach dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej. Informację proszę przekazać swoim wychowawcom do 21.05.br.

Harmonogram prowadzenia zajęć hybrydowych w klasach IV-VIII
Szkoły Podstawowej w Klęczanach
w okresie od 17 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r.

Poniedziałek

17.05.2021

Wtorek

18.05.2021

Środa

19.05.2021

Czwartek

20.05.2021

Piątek

21.05.2021

Klasa 4

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Klasa 5

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Klasa 6
Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna
Klasa 7
Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna
Klasa 8

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna

Nauka stacjonarna

Nauka

zdalna