Custom image

22
kwi

Drodzy rodzice i uczniowie.

W poniedziałek 26.04.2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych powracają na zajęcia hybrydowe do szkoły.
Klasa 1 i 3 wchodzi do szkoły głównym wejściem, będą tam postawione wieszaki. Klasa 2 wchodzi wejściem bocznym przy, którym znajdują się szafki szatniowe. 
Przypominam, że zgodnie z wytycznymi MEN do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Dyrektor SP
Rafał Liana

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka