Custom image

19
kwi

Od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

  grafika nr1

 Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie https://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 – informacja.pdf

NSP_2021_informacja.pdf

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka