Custom image

16
lut

Szkoła zamknięta, uczniowie w domach przed komputerami... Jeśli ktoś myśli, że w Szkole Podstawowej w Klęczanach nic się nie dzieje, to popełnia duży błąd.
Nieustannie – od początku roku szkolnego - działają Oddziały Przedszkolne. Życie przedszkolaków toczy się prawie tak samo jak kiedyś, czyli „na bogato”. Nauczycielki i ich wychowankowie udowadniają, że pandemia im nie straszna - realizują kolejne projekty, biorą udział w konkursach, walczą o wzbogacenie przedszkolnego inwentarza. Szukają sposobów, aby uroczyście świętować ważne dni z kalendarza imprez szkolnych.
Działa szkolna stołówka oraz świetlica, z której korzystają uczniowie klas I – III. Nieprzerwanie pracuje szkolna biblioteka, udostępniając swe zbiory uczniom - przez krótki okres w zmniejszonej liczbie godzin, poza tym w pełnym wymiarze czasowym. Z wyjątkiem przeszło miesięcznej przerwy (9 listopada do 22 grudnia 2020) stacjonarnie pracują uczniowie klas początkowych (I – III) i ich wychowawcy oraz nauczyciele języka angielskiego i religii. Nauczyciele klas IV – VIII uczą zdalnie, ale większość z nich prowadzi lekcje z budynku szkoły, wykorzystując szkolny sprzęt, pomoce naukowe, tablice dostępne w salach lekcyjnych.
Dyrektor – pan Rafał Liana – postanowił twórczo wykorzystać puste szkolne przestrzenie i wolne moce przerobowe pracowników niepedagogicznych. Prace remontowe zaczęły się na wiosnę, po ogłoszeniu pandemii i przejściu na nauczanie zdalne.

Dzięki temu z dniem 1 września został udostępniony dla nauczycieli nowy pokój nauczycielski – obszerny, mieszczący odpowiednią ilość szafek na pomoce naukowe i inne nauczycielskie szpargały, dwa stanowiska komputerowe, kserokopiarkę, drukarkę kolorową. Przy obszernym stole, podczas zebrań Rady Pedagogicznej, mieszczą się teraz swobodnie wszyscy nauczyciele. Łatwy dostęp do bieżącej wody umożliwia bezpieczne i szybkie przygotowanie kawy dla przepłukania zmęczonych nauczycielskich gardeł.
Na miejscu dawnego, małego pokoju nauczycielskiego powstał gabinet Dyrektora, połączony – dla lepszego przepływu informacji – bezpośrednio z Sekretariatem. Obniżone sufity, lepsze oświetlenie, funkcjonalne meble, wygodne miejsce do rozmów z gośćmi i interesantami znacznie poprawiły standard tych ważnych pomieszczeń.
Dzięki przeniesieniu gabinetu dyrektorskiego zwolniło się pomieszczenie wykorzystywane obecnie – w zależności od potrzeb – jako pokój pracy pedagoga szkolnego lub dodatkowa sala do rozmów z uczniami czy rodzicami.
W 2020 roku zakończyła działalność placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Gorlice „Feniks”. W jej pomieszczeniu działa odpowiednio wyposażony gabinet pielęgniarski. Odnowiono także świetlicę szkolną. Składa się ona obecnie z dwóch pomieszczeń: większego, dobrze doświetlonego, z nowymi meblami, tablicą multimedialną oraz projektorem oraz mniejszego, w którym zmieścił się suchy basen z plastikowymi kulkami.
W związku z rozbudową szkoły i powstaniem nowego przedszkola zaistniała konieczność modernizacji szkolnej sieci komputerowej (LAN). Profesjonalny projekt i przebudowę wykonała firma EPS Sp. z o. o. Wykonana dokumentacja posłużyła do opracowania koncepcji podłączenia szkoły do OSE (Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej), którego operatorem jest NASK, a podwykonawcą ORANGE. Podłączenie szerokopasmowego internetu o przepustowości 100mb/s nastąpiło 23 IX 2019 r. Budynek szkoły jest w tej chwili objęty siecią LAN kat. 6 oraz siecią WiFi z 5 punktami dostępowymi. W okresie wakacyjnym przeprowadzono również prace remontowe w pracowni: malowanie, montaż nowych blatów pod stanowiska komputerowe oraz rolet zaciemniających.
Szkoła dysponuje obecnie dwoma pracowniami mobilnymi składającymi się z 16 laptopów HP Business wraz z szafami dokującymi i punktami dostępowymi (Access Point WLAN). Obie pracownie zostały wygrane w konkursach: #OSEWyzwanie oraz OSERegio. Pierwszy zestaw stanowi wyposażenie pracowni komputerowej, drugi może być przewieziony i wykorzystany w dowolnej klasie.
W budynku szkoły unowocześniono również sieć telefoniczną, a obecnie trwają prace nad rozbudową i modernizacją monitoringu wizyjnego szkoły, co będzie miało duży wpływ na komfort i bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków.
Na dachu sali gimnastycznej zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 17 kW, za kwotę 57 tysięcy złotych. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obniżyły się koszty opłat za energię elektryczną. Nasza szkoła jako pierwsza w Gminie Gorlice korzysta wyłącznie z energii odnawialnej.
To nie koniec! Pan Dyrektor deklaruje, że w planie jest remont kolejnych sal lekcyjnych, który obejmie obniżenie sufitów, doświetlenie, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie ścian. Mamy nadzieję, że już niedługo nasi uczniowie będą mogli powrócić do odświeżonych, ciepłych i jasnych klas.

Do zobaczenia w szkole!

M. Ostrowska
B. C-Mańka

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka