Custom image

27
paź

Od poniedziałku 26 października 2020 r. nauka w klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej będzie odbywać się wyłącznie w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-Suite Google oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia.
Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć, a lekcje trwać będą maksymalnie 30 minut, co spowoduje wydłużenie przerw.
Powyższe ustalenia zostały podjęte w efekcie sygnałów nadmiernego obciążenia pracą zdalną w dniach zwiększonej liczby godzin dydaktycznych i są zgodne z § 1a. rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej nowe zasady funkcjonowania szkół mają obowiązywać do 8 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie 26/2020
Dyrektora Szkoły Szkoły Podstawowej w Klęczanach
z dnia 26 października 2020 r.

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka