Custom image

05
wrz

Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID-19

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
2) Maksymalnie do biblioteki może wejść jedna osoba. Pozostałe osoby powinny oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości.
3) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – założenie maseczki lub przyłbicy.
4) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.

Bibliotekarz: Małgorzata Ostrowska

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka