04
wrz

Dnia 2 września 2020 r. zakończył się czas wakacyjnego wypoczynku i rozpoczął się nowy rok szkolny, którego inauguracja - ze względu na pandemię koronawirusa - wyglądała inaczej niż dotychczas.
Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego odbywało się w salach lekcyjnych z udziałem uczniów i wychowawców. Podczas spotkania uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z obowiązującymi zasadami dotyczącymi codziennego funkcjonowania w szkole podczas zagrożenia COVID-19.
Wyjątkowy charakter miało przywitanie pierwszoklasistów, którzy w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie oraz uczestniczyli w akcie pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali od wychowawczyni p. Marii Pater drobne upominki, a dyrektor szkoły p. Rafał Liana - w imieniu całej społeczności szkolnej - złożył wszystkim uczniom klasy pierwszej życzenia:

Życzymy Wam, aby szkoła była dla Was nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym zawsze będziecie czuli się bezpiecznie, spotkacie się z życzliwością i zrozumieniem rówieśników i dorosłych oraz nawiążecie nowe przyjaźnie”.