07
wrz

W naszej szkole korzystamy z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni. Prosimy Państwa o pisemne potwierdzenie zgody na utworzenie konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka i zarządzanie tym kontem.
G Suite dla Szkół i Uczelni to pakiet narzędzi firmy Google, które ułatwiają pracę w szkołach i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie.
Uczniowie naszej szkoły korzystają ze swoich kont G Suite do komunikowania się z nauczycielami, wykonywania zadań i projektów indywidualnych oraz grupowych. Dzięki Google Meet - w ubiegłym roku szkolnym - uczestniczyli w lekcjach online w czasie rzeczywistym.

Pakiet G Suite zawiera m.in. usługi:
• Poczta Gmail,
• Classroom,
• Dokumenty Google (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),
• Dysk Google,
• Google Hangouts and Meet (spotkania video),
• Jamboard (wirtualna tablica),
• Kalendarz,
• i 60 innych aplikacji.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

G Suite for Education - Informacja o ochronie prywatności

i potwierdzenie zgody na utworzenie i obsługę przez Szkołę Podstawową w Klęczanach konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka. Formularz Zgody będzie dostępny u wychowawców klas na najbliższym zebraniu klasowym.

Treść Zgody

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

W ramach tworzenia konta ucznia szkoła może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług G Suite dla Szkół i Uczelni. Google nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta G Suite dla Szkół i Uczelni?

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni.Przy pomocy szkoły. Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.Udostępnianie ze względów prawnych Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:

· zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

· egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;

· wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

· chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem szkoły. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto G Suite dla Szkół i Uczelni).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite dla Szkół i Uczelni należy skontaktować się z administratorem szkoły.

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://www.google.com/edu/trust/).
Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie ttps://www.google.com/intl/pl/pholicies/privacy/).
Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) oraz zgodnie z Aneksem o przetwarzaniu danych (dostępnym na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).