Custom image

10
cze

Proszę o zapoznanie się informacją w sprawie procedur dotyczących egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Przy tej okazji chciałby wszystkim ósmoklasistom życzyć samych trafnych odpowiedzi podczas trzydniowego egzaminu.

Dyrektor szkoły
Rafał Liana

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach z dnia 10 czerwca 2020 roku

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka