Custom image

20
maj

Harmonogram przebiegu klasyfikacji za rok szkolny 2019/2020

1. Podanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów:
do dnia 19 maja 2020 r.

2. Konsultacje ocen zachowania z uczniami danej klasy oraz z nauczycielami uczącymi w tej klasie: 
od 1 czerwca do 10 czerwca 2020 r.

3. Wpisanie propozycji ocen do dziennika elektronicznego oraz poinformowanie o nich ucznia (oceny z przedmiotów – nauczyciele uczący - wpis do dziennika elektronicznego, oceny zachowania – wychowawcy klas - wpis do dziennika elektronicznego): 
najpóźniej dnia 10 czerwca 2020 r.

4. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020: 
19 czerwca 2020 r.

Podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020:
26 czerwca 2020 r. / 26, 27 sierpnia 2020 r.

 

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka