04
maj

Od 5.05.2020 r. (wtorek) wprowadzone zostaną ułatwienia w nawiązywaniu  połączeń za pomocą aplikacji Meet i uczestnictwa w lekcjach online. Dołączamy do zajęć z aplikacji Classroom. W strumieniach zadań - przygotowanych przez każdego nauczyciela - będzie wygenerowany link do aktualnych zajęć. Stosowne powiadomienie znajdzie się również na poczcie Gmail ucznia. Link nie zmieni się, dopóki zajęcia będą aktywne. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel, wtedy uczeń może do nich dołączyć klikając ikonę kamery (kod spotkania). Na polecenie prowadzącego zajęcia należy opuścić. Plan lekcji online nie ulega zmianie.