Custom image

09
kwi

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach 

obowiązujący od 15 kwietnia 2020 roku do momentu zakończenia nauczania zdalnego

 

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
IV religia 08:00     matematyka 08:00 j. polski 08:00 plastyka 08:00
WF 09:00 muzyka 09:00 j. polski 09:00 informatyka 09:00 matematyka 09:00
j. polski 10:00 WDZ 10:00 przyroda 10:00 j. angielski 10:00 j. angielski 10:00
technika 11:00 matematyka 11:00         historia 11:00
V j. polski 08:00     j. polski 08:00 j. angielski 08:00 j. polski 08:00
geografia 09:00 matematyka 09:00 j. angielski 09:00 WF 09:00 muzyka 09:00
technika 10:00 plastyka 10:00 religia 10:00 matematyka 10:00 matematyka 10:00
historia 11:00 WDZ 11:00 informatyka 11:00     biologia 11:00
VI j. angielski 08:00 biologia 08:00 j. polski 08:00 informatyka 08:00 j. angielski 08:00
technika 09:00 j. polski 09:00 matematyka 09:00 matematyka 09:00 j. polski 09:00
matematyka 10:00 WF 10:00 historia 10:00 religia 10:00 plastyka 10:00
    muzyka 11:00 geografia 11:00        
VII geografia 08:00 muzyka 08:00 historia 08:00 religia 08:00 matematyka 08:00
matematyka 09:00 biologia 09:00 chemia 09:00 j. niemiecki 09:00 j. angielski 09:00
j. polski 10:00 fizyka 10:00 j. polski 10:00 informatyka 10:00 j. polski 10:00
j. angielski 11:00 WF 11:00 matematyka 11:00   11:00 plastyka 11:00
VIII matematyka 08:00 matematyka 08:00 j. angielski 08:00 matematyka 08:00 WOS 08:00
j. polski 09:00 j. polski 09:00 historia 09:00 j. angielski 09:00 j. polski 09:00
geografia 10:00 chemia 10:00 informatyka 10:00 j. niemiecki 10:00 biologia 10:00
WF 11:00 fizyka 11:00 religia 11:00 EDB 11:00   11:00
2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka