Custom image

26
mar

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Klęczanach

(max do 4 nauczycieli zadają tematykę w danym dniu)

 

Dni tygodnia/klasa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

IV

j. polski

matematyka

technika

WF

j. angielski

matematyka

muzyka

j. polski

przyroda

religia

WF

j. angielski 

informatyka

j. polski

matematyka

historia

plastyka

WDZ

V

j. polski

matematyka

geografia

technika

j. angielski

matematyka

muzyka

WF

j. polski

historia

religia

WDZ

j. angielski 

matematyka 

informatyka

WF

j. polski

biologia

plastyka

VI

j. polski

matematyka

technika

WF

j. angielski

matematyka biologia

muzyka

j. polski

historia

geografia

j. angielski

matematyka

religia

informatyka

j. polski

plastyka

WF

VII

j. polski

matematyka

geografia

j. niemiecki

j. angielski

biologia 

fizyka

WF

j. polski

chemia

matematyka 

historia

j. angielski

informatyka

religia

WF

j. polski

matematyka

muzyka

plastyka

VIII

j. polski

geografia

matematyka

WF

j. angielski

matematyka

j. polski

fizyka

chemia

historia

informatyka

religia

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

WF

j. polski

biologia

WOS

EDB

 

 

Tygodniowy plan lekcji nauczania zdalnego w Oddziałach Przedszkolnych

oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Odział Przedszkolny I
WP WP WP WP WP
  J. angielski Religia    
Odział Przedszkolny II
WP WP WP WP WP
  J. angielski Religia    
Klasa 1
EW EW EW EW EW
    Religia J. angielski  
Klasa 2
EW EW EW EW EW
  J. angielski Religia    
Klasa 3
EW EW EW EW EW
J. angielski     Religia .


EW – edukacja wczesnoszkolna

WP – wychowanie przedszkolne

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

na wstępie pragnę Wam podziękować za dotychczasową współpracę w ramach zdalnego nauczania. Doceniamy Wasze zaangażowanie, wyrozumiałość i cierpliwość w tej nowej rzeczywistości szkolnej, którą wszyscy razem poznajemy i tworzymy. Pragnę zapewnić, że kadra pedagogiczna w procesie nauczania na odległość kieruje się dobrem uczniów. Stara się tak dobierać treści edukacyjne, aby były one możliwe do samodzielnego zrealizowania. Mamy jednocześnie świadomość, że szczególnie w przypadku uczniów klas młodszych Wasza pomoc jest nieodzowna.

Od 25 marca weszło w życie nowe rozporządzenie MEN regulujące szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
W myśl tego rozporządzenia jestem zobowiązany Przedstawić Wam Rodzicom i Waszym dzieciom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego jej funkcjonowania, które na dzisiaj potrwa do 08 kwietnia br.

1. Został opracowany harmonogram zdalnego nauczania - przesyłania uczniom treści edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów przez nauczycieli uczących.
Harmonogram został zamieszczony na stronie internetowej szkoły - www.spkleczany.pl
Nie zmieniamy sposobu przekazywania treści edukacyjnych. Wykorzystujemy w dalszym ciągu dziennik elektroniczny, stronę www szkoły. W pracy zdalnej opieramy się na podręcznikach i ćwiczeniach ucznia, wykorzystując również dostępne materiały edukacyjne na wskazanych przez MEN platformach i portalach edukacyjnych.
Ze względu na nierówny dostęp uczniów lub jego brak do komputera, czy łącza internetowego nie planujemy na ten moment nauczania online.

2. Monitorowanie postępów uczniów, zdalne ocenianie.
Nauczyciele monitorują na bieżąco korzystanie przez uczniów z otrzymanych treści edukacyjnych. W przypadkach gdy uczeń nie będzie brał udziału w zdalnym nauczaniu, będziemy o tym fakcie telefonicznie informować jego rodziców/prawnych opiekunów.
Nauczyciele udostępniają swoje skrzynki e-mailowe uczniom i rodzicom aby na nie można było przesyłać zadania, prace uczniów w formie plików tekstowych (w formacie WORD lub WORDPAD), skanów, zdjęć.
Nauczyciele będą przekazywać informację zwrotną o postępach i ocenach uczniom i ich rodzicom z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, w którym odnotowywane będą uzyskane oceny.
Prosimy Was Rodzice i Uczniowie, aby zadbać o samodzielność wykonywania prac plastycznych, zadań, ćwiczeń i innych wytworów edukacyjnych.

3. Nauczyciele zapewnią uczniom i rodzicom możliwość konsultacji. Każdy z nauczycieli poinformuje Was o formie i terminach konsultacji. Realizowane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub jeśli będzie taka wola nauczyciela, telefonicznie, bądź w innej formie przez niego określonej.

Proszę o informowanie szkoły o problemach z dostępem do dziennika elektronicznego.
Rodziców uczniów klas 4 - 8 proszę o sprawdzenie, czy Wasze dzieci mają hasła i loginy do dziennika elektronicznego Librus. Jeżeli nie, to proszę o kontakt do szkoły. Jest to warunek konieczny, aby Wasze pociechy mogły korzystać z dziennika elektronicznego.

Gdy będą się pojawiać zmiany, modyfikacje zdalnej edukacji realizowanej w naszej szkole, będziemy Was o tym informować. Jednocześnie jesteśmy otwarci na Wasze sugestie w tym zakresie.

Na zakończenie, życzę Wam dużo wytrwałości, pogody ducha w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach. Rodzice wspierajcie Wasze pociechy, które w zaistniałej sytuacji mogą być zagubione, bezradne, pełne obaw. Bądźmy wszyscy dla siebie nawzajem oparciem.

Pozdrawiam
Rafał Liana

na

2016© Zespół Szkół w Klęczanach; Projekt: Maciej Mańka, Bożena Cetnarowicz-Mańka